TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko

Anette Falkum har bakgrunn som leder, gründer, konsulent, partner, forsker og forfatter. Falkum er utdannet ved Edith Cowan University, Perth/Universitetet i Stavanger. Hun har bred erfaring fra helsesektoren og konsulentbransjen.

Anette har vist et særlig engasjement for kvinnehelse og utvikling av nye strategier for helse, miljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv. Hun er internasjonalt autorisert sykepleier og forfatter av flere fagbøker innen konflikthåndtering. Her har Anette hatt særlig fokus på forebygging av trakassering, trusler og vold for utsatte yrkesgrupper - med basis i arbeidsmiljølovens skjerpede krav. Anette Falkum har siden 2010 arbeidet med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Hun har særlig fokus på kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko. 

Titler i salg