Krisepsykologi overført til praktisk håndbok - anbefalt for ledere på alle nivå

Hva betyr det å bli utsatt for og hvordan håndterer man best en krise? Forfatteren har belyst  flere scenarier relatert til uønskede hendelser og villede handlinger, og beskrevet disse på en lettlest måte med reelle hendelser som eksempler. Boken gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne.

- God beredskapsplanlegging

Psykologiske reaksjoner i krisehåndtering er beskrevet på en lettfattelig måte. Det gis innblikk i årsak, handlingsmønster og mulige grep for å bedre oppstått situasjon.
Bråten advarer mot vente og se- holdningen, men understreker vik- tigheten av å være forberedt og å kunne gjøre et «taktskifte» når en krise oppstår. Nødvendigheten av god beredskapsplanlegging blir behørig belyst.

- Ulike hendelser

Boken beskriver viktigheten av samarbeid i en gruppe (stab) og forskjellige treningsformer som gir læring. Riktig og god ledelse blir beskrevet både relatert til større uønskede hendelser hvor det forventes at «profesjonelle» har ledelsen, og til mer dagligdagse hendelser som vi alle kan komme opp i.

- Etter krisen

Etter en krise gjenstår mye arbeid, og boken tar for seg oppfølging etter at selve situasjonen er avsluttet og viser til metoder for oppfølging av involverte. Det vises til eksempler fra nødetatene, hovedsakelig politiet. I en håndbok i krisehåndtering som favner så bredt, savnes et kapittel om eventuelle konflikter som kan oppstå mellom daglig linjeledelse og kriseledelse/stabsledelse, spesielt dersom krisen går over tid.

Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå. 

Per Martin Ødegård, Fagbladet Sikkerhet

Ole Andre Bråten