5 hovedpunkter for god kommunikasjon fra forskning på politiavhør

Ole Andre Bråten avsluttet ID-dagen i regi av Nasjonalt ID-senter november 2016 foran 250 engasjerte deltakere.  Bråten avsluttet konferansen med foredrag om kommunikasjon knyttet til temaene effektivisering, samtaleteknikk, beslutningstaking, etikk og samhandling. Han har over flere år drevet kommunikasjonstrening for ledere, fagspesialister i privat og offentlig sektor, journalister og andre med særlig kompetansebehov for å skape en felles forståelse i en samtale. 

Bråten har tidligere forsket på hva som kjennetegner god kommunikasjon, undervist på høyskole og universitetsnivå - bla. ved Politihøgskolen med undervisning i etterforskningsteknikker, samt vitne- og avhørspsykologi. Han arbeidet også med å utvikle nye kommunikasjonsteknikker til bruk i norsk politi og har den senere tid bistått som spesialrådgiver og hovedforfatter ved utvikling av nye kommunikasjonsstrategier internasjonalt. 

Når han fikk spørsmålet  "Hvilke kommunikasjonsverktøy skal vi benytte" tok han også utgangspunkt i en internasjonalt metodikk, omtalt som PEACE - en forkortelse for og betegnelsens på metodikken som ble utviklet av Britisk politi og senere overført til norske forhold. Foran 250 deltakere gikk han tilbake til den grunnleggende, strukturerte samtaleteknikken som ble utviklet for å fasilitere innhenting av objektiv informasjon:  

P - Plan

Planlegging er kommunikatørens viktigste verktøy - der både mentale prosesser og praktiske faktorer vil påvirkes. Der du benytter god tid til planlegging vil du starte en mental forberedelse som øker ditt fokus på verbale kommunikasjonsteknikker.

E - Engage

Når planleggingen er gjennomført er den viktigste fasen introduksjon og kontaktetablering. Det er her du skal skape en trygghet for kommunikasjon - før aktuelle tema presenteres. Her er type spørsmål som du benytter avgjørende i forhold til resultatet. Den non-verbale kommunikasjonen - eller kroppsspråk må understøtte din verbale kommunikasjon. Dobbelt-kommunikasjon er svært uheldig. 

A - Account

Nå er tiden inne til å presentere de tema du ønsker svar eller tilbakemelding på. 

C - Closure

Når du har avklart de tema du ønsker svar på, ved å benytte ulike kommunikasjonsteknikker - er det tid for å avslutte samtalen. Den eller de du kommuniserer med vil ha fokus etter samtalen på innledningen og avslutningen. En god, inkluderende og tydelig avslutning er avgjørende for alle som kommuniserer profesjonelt i sitt arbeid - enten du er leder eller fagspesialist. 

E - Evaluate

Evaluering er ett sentralt og underkommunisert tema - der vi i kommunikasjonstrening bla. benyttet videofeedback i evaluering av leder eller spesialistkommunikasjon. Der du gjennomfører samtaler uten veiledning er det god læring i å evaluere samtalen med kollegaer og samtalepartnere som har deltatt.

Ole Andre Bråten