Forskningsbasert organisasjon & lederutvikling siden 2008

 
Bråten, Ole-web.jpg
 

BRÅTEN ORGANISASJON & LEDELSE

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Omtale og publikasjoner i fag og rikspresse. Publiserer internasjonalt og nasjonalt.  

 

Ole Andre Bråten (PARTNER) 

Ole Andre Bråten har siden 2008 drevet forskningsbasert organisasjon og lederutvikling. Bråten har bla. engasjert seg i utvikling av et godt psykososialt arbeidsmiljø i norsk arbeidsliv og  har videre forsket på samfunnsikkerhet og beredskap. Bestill enkeltstående foredrag på https://www.oleandrebraten.no/kompetanse