Organisasjonspsykologi og lederutvikling

10 års erfaring med forskningsbasert organisasjon og lederutvikling

Bråten Organisasjon & Ledelse er en kunnskapsbedrift som driver organisasjon og lederutvikling for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.. 

Omtale og publikasjoner i fag og rikspresse som Aftenposten, Aktuell Sikkerhet, Ambulanseforum, Bergens Tidende, Brannmannen, Dagbladet, EnerWe, Fagbladet, Fædrelandsvennen, HMS-magasinet, Hotellmagasinet, Kommunal Rapport, Lederne, Ledernett, MEMU, Navigare, NRK, Personal og ledelse, Scandinavian Journal of Organizational Psychology, Sikkerhet, Trygge Samfunn, Ukeavisen Ledelse mfl. 

FORSKNING

Håndbok i krisehåndtering av Ole Andre Bråten gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne. [...] Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå

Fagbladet Sikkerhet - utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon og Næringslivets Sikkerhetsråd / Les mer om boken her

 

FORSKNING

" For lesere som skal håndtere situasjoner med risikoforhold (..) og med et klart potensial for konflikt, vil Håndbok i konflikthåndtering av Ole Andre Bråten ha gjenkjennbare og gode eksempler og mange tips til hvordan en kan avspenne en opptrappet situasjon "

— Scandinavian Journal of Organizational Psychology / Les mer om boken her