Går på kurs for å lære konflikthåndtering

Jo tidligere man fanger opp tegn på at en konflikt eskalerer, jo større er muligheten får å kunne redusere konfliktnivået, forteller konfliktrådgiver. 

Det er krevende å møte konflikter - men konflikthåndtering kan læres - skrev Ole Andre Bråten i fag og pensumboken "Håndbok i konflikthåndtering".  

I et stort møterom hos Fagforbundet i Keysersgate møter rådgiveren og forskeren 115 deltakere fra hele Akershus med ulik bakgrunn og erfaring. De har alle meldt seg på kurs med Ole Andre Bråten for å lære mer om å møte krevende konflikter - kurs han holder for bedrifer og organisasjoner. 

Bråten gir innføring i ulike strategier og metoder for å håndtere krevende konflikter - tema han både har arbeidet med selv i forsvaret og politiet, forsket på og i dag arbeider med organisasjon og lederutvikling innen. 

Økt fokus på kompetanse i konflikthåndtering

Han beskriver at det er økt oppmerksomhet på HMS og kompetanse i konflikthåndtering, noe som gjenspeiles i Arbeidstilsynets siste analyse, der det er identifisert en dobling av antall meldte skader som følge av vold- og trusselsituasjoner mellom 2011 og 2014. Forskriften øker også fokuset.  

Statens arbeidsmiljøinstitutt har identifisert at de som utsettes for vold og trusler om vold har om lag 70 prosent høyere risiko for et høyt sykefraværsnivå sammenliknet med dem som ikke utsettes for vold og trusler på jobben. Kompetanse forebygger både fravær, turnover og belastninger.  

Vi mål lese signalene og tolke kroppsspråket

- Når jeg holder kurs i konflikthåndtering er det mange som stiller spørsmål ved hvordan man kan lese at en konflikt eskalerer, beskriver Ole Andre.  

Jo tidligere man ser signalene - jo større mulighet har man for å forebygge at konflikten utvikler seg, sier han til de fremmøtte kursdeltakerne.  

Ole Andre Bråten