Hva er forhandlingspsykologi?

Forhandlingspsykologi som fagområde gir innsikt i hvordan psykologiske mekanismer danner grunnlag for vår beslutningstaking og perspepsjon. Gjennom forståelse for hvordan vi kan påvirke, overtale og benytte teknikker for å forhandle i aktuelle scenario står vi sterkere i samhandlingssituasjoner der det er av betydning at vi opplever mestring.

Dette lærer du

Gjennom kurs i forhandlingspsykologi vil den enkelte deltaker få solid innsikt i forhandling som fagområde og aktuelle forhandlingsverktøy med fokus på teoretisk innføring med praktiske eksempler. Der det gjennomføres program over 2 dager omfattes praktisk forhandlingstrening.

Tema

Tema som belyses knyttes til forhandling som fagområde med fokus på et psykologisk perspektiv slik at verktøyene kan benyttes i et bredt spekter scenario. Kursene vi leverer gir innsikt i følgende tema:

  • Forhandlingspsykologiske metoder

  • Forhandlingstaktikk og strategi

  • Hva er en vellykket forhandling

  • Forhandlingens 5 faser

Forsket på forhandlingspsykologi

Kursleder Bråten har forsket på forhandlingspsykologi og har bred erfaring som kursleder og foredragsholder. Han har spesialisering innen psykologi fra Universitetet i Oslo og har bla. undervist i psykologi ved Politihøgskolen.

 

Kontaktskjema forhandlingspsykologi