TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Hvorfor bør deres virksomhet benytte en hybrid læringsplattform? 

Kun 40% av ansatte på hjemmekontor under pandemien styrte sin arbeidshverdag ut fra tidsbruk eller oppgaveløsning. De som opplevde negativt forhold mellom work-life balansen - var de som jobbet hjemmefra utenom ordinær arbeidstid flere dager i uken.

Samtidig har pandemien vist oss hvordan vi kan skille oppgaver i kategorier som krever eller ikke krever samhandling. Teoretisk opplæring er et klassisk eksempel på innhold som bør være tilgjengelig når det passer den ansatte. Felles workshops bør gjennomføres digitalt som en synkron aktivitet - der ansatte på hjemmekontor samhandler med ansatte på andre lokasjoner. 

Motta en live demonstrasjon! 

Med vår hybride læringsplattform sikrer vi både samhandling og kompetanseutvikling for deres ansatte, uansett hvor de utfører sitt arbeid fra. 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi leverer endring gjennom vår interaktive læringsplattform? 

1. Kurs tilgjengelig når det passer den enkelte

Temaene beskrives på en enkel - praktisk måte, med eksempler du vil kjenne deg igjen i. Logg deg på og gjennomfør kurset når det passer deg. 

2. Sjekklister

Gjennom modulene i det enkelte kurs benyttes sjekklister - som den enkelte så får tilgang til etter kurset, for videre mental forberedelse.

3. Felles live workshop

Etter det enkelte kompetanseprogram blir de ansatte del av et støttende fagnettverk, der vi samles en gang i måneden til live workshops. De vil også få tilgang til mini-kurs og annet bonusinnhold.

Coaching tilgjengelig som en tilleggstjeneste.