Skap engasjement - book skreddersydd organisasjonsutvikling eller kompetanseheving

Det er mange gode grunner til å sette opp foredrag eller kurs som en intern aktivitet på arbeidsplassen. Det er også like mange for å flytte aktiviteten ut av huset med ferdig oppsatt program. Her gir vi noen råd om hva dere bør forvente med ekstern bistand til utviklingsprosesser.

A: Skisse til program

Det første som bør settes opp når dere har forklart målet, målgruppen og ønskede rammer - herunder tidsramme og antall deltakere, er å sette opp en skisse til program og gjennomføring. Her vil det være sentralt å dekke hvilke tiltak som skal gi hvilke effekt - herunder plenum, gruppe og aktuelle sesjoner / presentasjoner. Skal det være et seminar, en fagsamling eller et kurs? Det er svært stor forskjell på disse formene.

Der vi bistår med å utvikle seminar foretrekker vi å la de ansatte selv skinne på scenen - fremfor å benytte tiden til innleide foredragsholdere. Vårt mål er her alltid å utvikle organisasjonskulturen, noe som krever en fasiliterende ledelse. Der vi skal holde et kurs er den pedagogiske vinklingen en annen - selv om målet alltid er å utvikle verdier, normer og virkelighetsoppfatninger - her gjennom utvikling av ny kunnskap.

B: Utvikling av detaljerte agenda

Hva er målet og forankringen i virksomhetens verdier, normer og virkelighetsoppfatninger? Hvordan passer programmet til virksomhetens bilde av hva som er den beste løsningen på å skape en varig endring?

Etter å ha utviklet en skisse er tiden inne til å nivåsette rammene - både når det gjelder antall deltakere, tid og fysiske rammer som er nødvendige for å lykkes med seminaret, kurset, workshopen eller konferansen. Antall deltakere og tid som skal settes av må først avklares. Der samlingen settes opp over flere dager må det avklares overnatting så tidlig som mulig - samt settes opp en kurspakke som harmonerer med målet. Når dette er avklart er det tid for å innhente tilbud fra aktuelle hotell og konferanselokaler, noe vi har bred erfaring med. Vi har også stått på scenen, ledet paneldebatter og fasilitert workshops med bruk av ulike pedagogiske virkemidler. Rammene må optimalisere programmet.

C: Valg av sted for gjennomføring

Vi kjenner de best egnede alternativene for fysisk gjennomføring over hele landet - uavhengig av målgruppe, antall deltakere og budsjett. Det er ofte selvsagt at en omfattende konferanse med flere hundre deltakere må gjennomføres utenfor virksomheten. Selv mindre grupper løftes i andre rammer enn der man tradisjonelt samhandler. Vi setter også opp forslag til sunn bevertning med fokus på frukt og vann gjennom dagen. Ønsker dere en urban samling med kort reisetid eller er det et poeng med fysisk distanse fra dagens utfordringer? Vi har mange innspill.

Er dere klare for å se på en skisse for deres arrangement?