Grunnkurs i forebygging av trakassering, trusler og vold

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. 

Dette grunnkurset vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Kurset har fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon. 

Grunnkurset gjennomføres som et teoretisk dagskurs med praktiske eksempler som er basert på 3 moduler integrert i kurset - som passer alle ansattgrupper som har et arbeid med risiko for vold og trusler om vold.

FØR

Hvordan kan vi forberede oss mentalt på arbeidssituasjoner med risiko for trakassering, trusler og vold - og hvordan kan vi vurdere risiko? Praktiske verktøy for alle ansatte.

timon-studler-63413-unsplash.jpg

UNDER

De ansatte lærer å møte ulike konfliktnivå med strategier og metoder basert på forskning og beste praksis. Ved bruk av praktisk eksempler gjøres teorien anvendbar.

brandon-wong-657263-unsplash.jpg

ETTER

Hvordan kan vi gi støtte og hjelp til ansatte som har opplevd krevende situasjoner? Hvilke naturlige etterreaksjoner kan vi møte etter trakassering, trusler og vold på jobb?


VENNLIGST Send meg informasjon om kurset:

PS: Kursleders publiserte fagbok om temaet “Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold” ble vurdert slik som kursmateriell: « For lesere som skal håndtere situasjoner med et klart potensial for konflikt, vil Håndbok i konflikthåndtering ha gjenkjennbare og gode eksempler og mange tips til hvordan en kan avspenne en opptrappet situasjon.» — Scandinavian Journal of Organisational Psychology