Konfliktforebyggende kommunikasjon

Du lærer: 

Verktøy og metoder for konfliktforebyggende kommunikasjon som kan benyttes på arbeidsplassen - med fokus på utfordringer og muligheter i henholdsvis individuell kommunikasjon og kommunikasjon i grupper / mellom grupper. 

Passer for: 

Alle virksomheter og organisasjoner som ønsker økt kompetanse i å forebygg konflikter i sin virksomhet. Meget aktuelt for ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre som har et særlig ansvar for å forebygge konflikter på sin arbeidsplass. 

Metodikk: 

Foredrag, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner

 

Ole Andre Bråten