Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Du lærer: 
 
På kurset vil du lære praktisk bruk av konflikthåndteringsmetodikk med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens krav. Kurset gjennomføres som dagsseminar med bruk av praktiske eksempler og strategier for konflikthåndtering.  
 
Passer for: 
 
Medarbeidere med behov for kompetanse i konflikthåndteringsmetodikk - samt for ledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS/HR/personalutvikling. 
 
Metodikk: 
 
Teoretisk undervisning, casebaserte workshops og plenumsdiskusjoner.  
 

Ole Andre Bråten