Omstilling og endringsprosesser

Du lærer: 
 
På workshopen vil du lære om anbefalte retningslinjer og best practice for endringsprosesser, du vil få innføring i  gruppepsykologi, motstand og medvirkning - samt utvikling av positive organisasjonskulturer gjennom arbeid med praktiske eksempler. 
 
Passer for: 
 

Alle virksomheter som ønsker et felles ståsted før endringsprosesser. 
 
Metodikk: 
 
Casebasert workshop med tilpassede eksempler 

Ole Andre Bråten