Fra lederens verktøykasse - kriseledelse

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Derfor er mental trening viktig, ifølge kriseekspert.
Som leder må du sørge for at organisasjonen din er godt forberedt. Dette innebærer å gjennomføre øvelser som er så realistiske som mulig.

– Problemet som oppstår når en krise inntreffer er ikke at man ikke har gjort gode risikovurderinger. Problemet er den reelle situasjonen som oppstår, og stresset og presset som er forbundet med den, sier Ole André Bråten.

Bråten har skrevet boken "Håndbok i krisehåndtering", og påpeker der viktigheten av å ha en god situasjonsforståelse. – Det er lederen som er ankepunktet i organisasjonen. Studier viser at ledere er gode til å håndtere hverdagssituasjoner, men ikke like sterke på krisehåndtering. Derfor er mental trening, stressmestring og trening på scenarier, både på individ- og gruppenivå viktig, sier han.

Ole André Bråten har lang erfaring med krisehåndtering, både internasjonalt og nasjonalt. Som politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen har han arbeidet med alle aspekter innen fagområdet. I tillegg til utdanning fra forsvar og politi har han mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider i dag med opplæring og rådgiving innen krisehåndtering.

Mentale sjekklister

Bråten anbefaler bruk av mentale sjekklister som en del av arbeidet med å visualisere og føle på de vanskelige situasjonene som kan oppstå.

– Det handler om enkle rutiner, og at ledere jevnlig må se for seg situasjoner som kan oppstå. Som leder vil du oppleve stresset i høyere grad enn en medarbeider, siden du har ansvaret for flere mennesker. Ser du for deg mange scenarier, vil du etter hvert kunne utvikle en god situasjonsforståelse. Denne er avgjørende for å kunne utøve god kriseledelse, sier Bråten.

Det er sjelden ledere er godt forberedt på hva stresset gjør med beslutningene sine. – Derfor er denne mentale treningen viktig. Man må få brynt seg i forkant, sier han. Med økt bruk av mental trening blir forskjellen på trening og den reelle krisesituasjonen mindre. – Du vet hva slags stressreaksjon du kommer til å få, og dermed utvikler du en konkret fornemmelse av hva du skal gjøre, forklarer Bråten.

Dårligere korttidshukommelse

Bråten forteller at det som skjer i praksis gjennom treningen er at informasjonen blir lagret i langtidshukommelsen. Dette bidrar til at du handler mer effektivt.
– Det er ledelsen som må håndtere krisen når den inntreffer, og en del av jobben er å se for seg slike situasjoner. Uten trening vil overraskelsesmomentet sette deg tilbake, forklarer han. " 

Tidligere publisert i Ukeavisen Ledelse

Ole Andre Bråten