LOGG INN

Vi bidrar til kunnskapsbasert organisasjonsutvikling

Vårt arbeid er basert på forskningsbaserte tilnærminger, internasjonalt samarbeid og tett faglig dialog med ledende kompetansemiljø.

Vi leverer arbeids- og organisasjonspsykologisk kartlegging og analyse for bedrifter og organisasjoner innen rekruttering og seleksjon, læring og kompetanseutvikling, utvikling av organisasjonskultur, ledelse- og gruppeprosesser samt forbedring av psykososialt arbeidsmiljø.

Vi har bred erfaring med utvikling og ledelse av omstilling og endringsprosesser i større virksomheter - fra individuell veiledning til lederstøtte og strategisk organisasjonsrådgivning.

I dag har vi særlig fokus på interaktive organisasjonsutviklingsprosesser.