TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Metodikk 

Ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder for informasjonsinnhenting - sikrer vi en objektiv vurdering og beslutningsstøtte for våre klienter gjennom forskningsbaserte løsningforslag. Foredrag, fagkurs og workshop leveres digitalt, fysisk og / eller  hybrid. 

Ole Andre Bråten (M. Phil.) er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har lang erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser - både lokalt, regionalt - nasjonalt og internasjonalt. 

Kompetanseutvikling