Ole Andre Bråten er fagansvarlig for organisasjonspsykologisk bistand

Ole Andre Bråten er fagansvarlig for organisasjonspsykologisk bistand

 
 

“ Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt “

 
 
 

«Boken gir en god beskrivelse av hva som menes med en krise og hva det innebærer å bli utsatt for denne. [...] Boken anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.»

Anmeldt av fagbladet Sikkerhet - utgitt av Næringslivets Sikkerhetsråd / Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon