Nytt opplæringsprogram med både teori og praksis basert på ny forskrift som stiller krav til øvelser og voldshåndtering

Med utgangspunkt i nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet har vi utviklet et utvidet kompetanseprogram for våre eksisterende og nye kunder - basert på de nye forskriftskravene. De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

  • Virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • Arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • Virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Det som er nytt fra 01.01.17 er at det ikke lenger er tilstrekkelig med teoretisk kurs alene, med mindre det også gjennomføres kartlegging av voldsrisiko lokalt i virksomheten - samt gjennomføres praktisk øvelse og trening lokalt.

Gjennom vårt nye program vil dere oppfylle alle krav samt få gjennomført opplæring av de ansatte på en god pedagogisk møte med (1) kartlegging, (2) teori og (3) praktisk trening.

Teori og praktisk trening kan gjennomføres på samme dag i mindre grupper.

Les mer om de enkelte delene i opplæringsplanen under: 


shutterstock_129574457.jpg

1. Web-basert risikokartlegging

Sendes ut til samtlige ansatte 14 dager før opplæringen starter der vi analyserer resultatene og med utgangspunkt i svarene foreslår tiltak lokalt. Kartleggingen kan besvares både på mail og smartphone. Etter 14 dager gjennomføres teoretisk og praktisk trening - gjerne på samme dag i mindre grupper for å sikre optimal treningseffekt. 

Går på kursfor å lære-2.jpg

2. Teoretisk innføring

Forskriften setter krav om at alle ansatte skal kjenne til risiko for vold og trusler lokalt - der vi ved siden av å presentere risikokartleggingen presenterer hvordan de ansatte kan forebygge vold og trusler ved ulike forskningsbaserte strategier. Gjennomføres lokalt i virksomheten eller på en av våre kurssteder. Kursmateriell tilbys for videre fordypning. 

shutterstock_111039002 copy.jpg

3. Praktisk trening og øvelse

Gjennom praktisk erfaring med vold og trusselhåndtering vil de ansatte stå bedre rustet til å håndtere reelle situasjoner. Vi arbeider med scenariobaserte caser og praktisk egensikkerhet - samt gjennomfører en lokal sikkerhetsøvelse som avslutting på opplæringsperioden. Tilbys lokalt i virksomheten eller på en av våre kurssteder. 


Våre teorikurs bygger på våre metoder og verktøy publisert som "Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold" på Cappelen Damm Akademisk. Praktisk trening og øvelse bygger på vårt arbeid med forskning innen krisetrening - publisert som "Håndbok i krisehåndtering" på samme forlag. Vi er den eneste leverandøren av forskningsbaserte kurs og rådgivningstjenester på dette nivå i Norge. 


Fyll ut kontaktskjema UNDER for å motta et tilpasset tilbud for deres virksomhet: