TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Ledelse, teknologi, sikkerhet og arbeidsliv

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.

Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han er en mye benyttet ekspert i fag- og rikspressen innen ledelse, teknologi, sikkerhet og arbeidsliv. 

Titler i salg