risiko for vold og trusler om vold

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold. 

Arbeidsmiljøloven §23A-1

shutterstock_129574457 copy.jpg

1. WEB-BASERT Kartlegging

Vi sender ut spørreskjema som er web-basert og kan besvares både på PC og smartphone. Gjennomsnittlig svartid er 8 minutter. Alle krav i arbeidsmiljøloven omfattes av spørreskjemaet. 

shutterstock_120505180.jpg

2. AnalyseRAPPORT

Vi analyserer svarene fra alle ansatte og presenterer funnene både i tekst og ved visualisering av statistiske variabler. Undersøkelsen er anonym og presenteres på gruppenivå. 

shutterstock_55310137.jpg

3. Presentasjon OG FEEDBACK

Vi setter sammen ferdig presentasjonspakke med risikovurderingen og HMS-tiltak i PDF og PowerPoint. Om ønskelig gjennomfører vi feedback til ansatte. 


1 uke fra bestilling til mottatt risikovurdering

Bråten, Ole Andre - kommentarartikkel HMS-magasinet nr 3, 2017.jpg

Faksmile av våre kommentarer til de nye kravene i HMS-magasinet