Samhandling: God kommunikasjon viktig for å gjøre de rette tingene raskt

– Hva skal til for at vi kan prestere optimalt i en krisesituasjon? Det var ett av spørsmålene som ble reist da divisjon Prehospitale tjenester arrangerte fagseminar for sine ansatte. Seminaret ble ledet av Ole André Bråten, som har bakgrunn fra både forsvaret og politiet.

Nærmere 200 ansatte i divisjon Prehospitale tjenester deltok på fagseminaret, som ble avholdt to dager på rad, for å gi så mange som mulig anledning til å delta.

Kommunikasjon

Hovedtema for seminaret var betydningen av god kommunikasjon både i kriser og i hverdagen. Bråten ga deltakerne en rekke tenkte scenario de måtte ta stilling til.

– Det er like viktig å øve på kommunikasjon, som på alt annet vi har behov for å være gode på i en krisesituasjon. Vi har ikke råd til å kommunisere dårlig når vi står i en krise, var hans klare budskap. 

Hvordan reagerer vi?

I møte med enhver krise settes vi automatisk i alarmberedskap. Det skjer fysiske reaksjoner i kroppen, som også påvirker hvordan vi oppfører oss. Bråten snakket under seminaret både om hvordan dette kunne påvirke deltakerne på seminaret, enten som utrykningspersonell eller operatører på AMK, men også de som er i krisen og ber om hjelp, som AMK og ambulansepersonell dermed skal kommunisere med for å kunne yte bistand.

Mental forberedelse

Bråten fortalte at trening på stressreaksjoner, og god kjennskap til eget handlingsmønster, kan gjøre oss bedre i stand til å møte slike situasjoner. – Dette er viktig å øve på. For dere som jobber med livredning spiller tiden en viktig rolle når en hendelse inntreffer. God kommunikasjon er viktig for å gjøre de rette tingene raskt.

God kommunikasjon er også svært viktig for ikke å utsette seg selv, kollegaer eller andre for økt risiko. Riktig, tydelig og nok informasjon kan være avgjørende for utfallet av en hendelse, sa Bråten. Under seminaret fikk deltakerne flere praktiske oppgaver de skulle løse. Slik mente Bråten de skulle trene i hverdagen også.

– For å være godt mentalt forberedt på alle situasjoner krever regelmessig mental trening gjennom visualisering og mental filming. Det gjør oss tryggere og mer forutsigbare i hvordan vi responderer i en krisesituasjon, sa han.

Nyttig

Deltakerne på fagseminaret ga gode tilbakemeldinger på innholdet, forteller opplæringsleder ved AMK Innlandet, Sissel Grønlien.

– Kommunikasjon er sentralt i det vi driver med hver eneste dag, og tilbakemeldingene tyder på at deltakerne hadde stort utbytte av seminaret.

Vi håper å ta med oss dette videre, både i form av å være bevisst visst på hvordan vi kommuniserer med hverandre og med andre, og overfører lærdommen til vår egen hverdag for å utvikle og forbedre oss, sier hun.

Tidligere publisert i SI-magasinet

Ole Andre Bråten