Gjennomføring av kartleggingsprosesser

Velkommen til å delta på kartlegging som nå gjennomføres for deres virksomhet. Kartleggingen er anonym og vil presenteres på gruppenivå. Det vil se at det ikke vil være mulig å identifisere dine individuelle tilbakemeldinger. Her kan du lese mer om hvorfor det gjennomføres kartlegginger i arbeidslivet og hvilke type kartlegginger som gjennomføres.

Formål med kartlegging

Det er 3 formål med kartlegginger i arbeidslivet

  1. Forbedring av arbeidsforhold for å forebygge helseplager, bedre sikkerhet, bedre effektivitet og bedre trivsel

  2. Forskning om hvilke forhold som gir bedre helse og velvære

  3. Kunnskap om hvordan arbeidsforhold utvikler seg over tid

For å forbedre arbeidsforhold på din arbeidsplass er det nyttig å ha mest mulig sikker kunnskap om arbeidsforholdene. Dette kan bare gjøres med kvalitetssikrede metoder og ved at alle ansatte bidrar. Kartleggingen vil følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene, slik at ledelse og ansatte kan følge opp resultatene med forbedringer. Medvirkning er sentralt for utvikling.

Typer kartlegging

Vi skiller mellom spørreundersøkelser (kvantitative undersøkelser) og intervju (kvalitative undersøkelser) når vi gjennomfører kartleggingsprosesser. Kvantitative undersøkelser har den fordelen at alle ansatte mottar de samme spørsmål, samtidig som kartleggingen kan gjennomføres hurtig for å skaffe innsikt i et spesielt fagområder som er av særlig betydning for de ansatte.  

Dette er en web-basert kvantitativ spørreundersøkelse som sendes ut til alle ansatte i på din avdeling / enhet. En web-basert kartlegging sikrer hurtig respons og enkel håndtering av undersøkelsen for deg som respondent. Undersøkelsen kan besvares i arbeidstiden. 

Dine innspill er viktige

Besvar undersøkelsen ut fra dine egne opplevelser og erfaringer med temaet.

Lykke til med undersøkelsen!