HVORDAN MØTE OG FOREBYGGE VARSLINGSSAKER - LOVVERK, VERKTØY OG METODER

shutterstock_138709340 copy 2.jpg
 
 

Seminar i forebygging og håndtering av varslingssaker

Naturlig målgruppe for seminaret er ledere med personalansvar, ansatte innen HR og HMS, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Gjennom dagen vil det være særlig fokus på korrekt håndtering av varslingssaken - samt strategier for å utvikle en organisasjonskultur som reduserer risiko for trakassering i virksomheten og bygger et godt psykososialt arbeidsmiljø.  

Gjennom dagen vil deres organisasjon få økt innsikt i følgende hovedtema:


NYE KRAV TIL VARSLING

Alle virksomheter med 5 eller flere ansatte skal i dag ha skriftlige varslingsrutiner. Dette medfører økt behov for kompetanse både i arbeidsmiljølovens krav til forebygging og håndtering av trakassering, kjennskap til de nye kravene til varsling og kompetanse i forsvarlig håndtering av varslingssaker. 

GRANSKNINGSPROSESSEN

Hva kan du forvente i en varslingssak - og hvordan står du best mulig rustet i en granskningsprosess? På seminaret vil du i forbindelse med presentasjon av de nye kravene i arbeidsmiljøloven få innføring i hvordan virksomheten bør behandle varsler - og hvordan granskningsprosesser med eksterne kan forløpe. Deltakerene vil få inngående kompetanse i hvordan forsvarlig gjennomføre samtaler ved mistanke om trakassering, med eller uten varsling.  

OMDØMMEBYGGING

Hvordan kan virksomheten forebygge konflikter? Et godt psykososialt arbeidsmiljø er en investering - både for å imøtegå arbeidsmiljølovens krav, men også for å forebygge at konflikter eskalerer til varslingssaker som påvirker virksomhetens omdømme. Deltakerene vil få presentert hvordan kjente verktøy som arbeidsmiljøkartlegging og medarbeidersamtale kan benyttes for å identifisere trakassering i virksomheten på et tidlig tidspunkt. 


Metodikk

Seminaret gjennomføres som en kombinasjon av teoretisk undervisning, casebaserte workshops og plenumsdiskusjoner med praktiske eksempler. Vi har bred erfaring med varslingssaker og arbeide med psykososiale arbeidsmiljøfaktorer i norsk arbeidsliv.

Se gjerne eksempel på tilsvarende seminar innen vi har ledet for KS bedrift her: http://www.ksbedrift.no/kalender/arbeidsgiverservice/temadag-ag5-21112017/