Seminaret har fokus på hvordan vi kan stanse en uheldig utvikling der de ansatte og elevene kan oppleve trakassering, trusler og vold. Hvordan kan vi øke egen kompetanse til å forebygge vold og trusler - og kan vi benytte den samme kompetansen til å forebygge mobbing?

Seminaret har fokus på hvordan vi kan stanse en uheldig utvikling der de ansatte og elevene kan oppleve trakassering, trusler og vold. Hvordan kan vi øke egen kompetanse til å forebygge vold og trusler - og kan vi benytte den samme kompetansen til å forebygge mobbing?

AKTUELT

FAGSEMINAR: VOLD OG TRUSLER I SKOLEN

Vold og trusler i skolen er et dagsaktuelt tema.

Gjennom å delta på dette seminaret vil du øke egen kompetanse i risikovurdering og konfliktdempende kommunikasjon. Du vil få et nytt perspektiv på viktigheten av klasseromsledelse og lære strategier for å deeskalere konfliktsituasjoner.

  • Risikovurdering

  • Konfliktdempende kommunikasjon

  • Strategier for å forebygge vold og trusler om vold

  • Hvordan kan vi benytte kompetanse til å forebygge mobbing?

Seminaret er utviklet med utgangspunkt i arbeidsmiljølovens nye krav til forebygging og håndtering av vold og trusler som seminarleder har kommentert i HMS-magasinet her.

Seminarleder:

Ole Andre Bråten har omfattende erfaring med å utvikle og lede kompetanseprogram for å møte vold og trusler i skolen både lokalt og nasjonalt. Bråten er bla. forfatter av “Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold” og “Håndbok i krisehåndtering” - begge utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Han er utdannet ved Politihøgskolen og Psykologisk Institutt, UiO.

Se fagprofil og aktuelle publikasjoner