9788276349061.jpg

WORKSHOP/ FAGDAG

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. 

Velkommen til en workshop med involverende læring, presentasjon av siste forskning på området, løsning av aktuelle caser, gruppeoppgaver som øker samhandling og faglig utviklende plenumsdiskusjoner

Dette er en dagsaktuell workshop for virksomhetsledere, utsatte ansattgrupper, tillitsvalgte, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, ansatte innen HR og HM. 


Workshop forebygging og håndtering av vold og trusler 2017

09:00 - 09:45 - Hvordan forebygge og håndtere vold og trusler?  

10:00 - 10:45 - Arbeidsmiljølovens føringer og ny forskrift (les mer)

11:00 - 11:45 - Risikovurdering: Bråten-modellen

11:45 - 12:30  - Lunsj

12:30 - 13:15 - Case med gruppeoppgave 

13:30 - 14:15 - Case med plenumsdiskusjon

14:30 - 15:00 - Oppfølging av ansatte etter vold og trusselsituasjoner