Kontakt

Anette Falkum

Jeg har drevet med organisasjonsrådgivning siden 2010 og har utviklet prosesser for ulike organisasjoner innen næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.

 • Seleksjon og rekruttering

 • Team og teamutvikling

 • Ledelse og lederutvikling

 • Organisasjonsutvikling

 • Krisehåndtering

 • Konflikthåndtering

 • Vold, trusler og trakassering

 • Arbeidsmiljø

 • Varsling- og granskning

 • Kommunikasjon

I dag har utviklet jeg sammen med Ole Andre Bråten utviklet digitale læringsprogram og webinar om ulike emner, og kan tilby støtte til organisasjoner som ønsker å lære mer om konflikthåndtering, ledelse, kommunikasjon eller andre relevante emner. Gjennom kurs og kompetanseprogram kan jeg bidra til å støtte organisasjoners ansatte til å håndtere utfordringer og utvikle seg på en meningsfull måte.

Anette Falkum tilbyr rådgivning og støtte til ulike typer organisasjoner på en rekke områder, og kan bidra til å utvikle prosesser og løsninger som passer for den enkelte organisasjon. Falkum bistår med kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risikokartlegging. Hun har lang erfaring med psykososialt arbeidsmiljø - herunder forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Anette Falkum er forfatter innen området. 

Aktuelle publikasjoner

Bestill digitale kompetanseprogram for deres ansatte innen arbeidsmiljø, ledelse eller psykologi i dag! 

 • Våre onlinekurs gjennomføres som bedriftsinterne kurs - det vil si at de leveres for en ønsket målgruppe i en bedrift eller organisasjon.
 • Det er ingen begrensning på hvor få eller hvor mange kursdeltakere som får tilgang til kurset.
 • Dere mottar antall tilganger i forhold til ansatt ansatte.
 • Deres ansatte får tilgang til kurset i 12 måneder fra bestilling - med tilgang til alle moduler i hele perioden
 • Våre onlinekurs er utviklet med basis i kognitiv læringspsykologi for å sikre at deres ansatte får maksimalt læringsutbytte
 • Umiddelbar tilgang til kursbevis etter gjennomført kurs og bestått kunnskapstest
Online-kurs arbeidsmiljø
Online-kurs organisasjonspsykologi
Online-kurs ledelse