TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

- Skal vi endre og utvikle organisasjoner - må vi forstå mekanismene som er i spill

Med et organisasjonspsykologisk perspektiv i utvikling og endringsprosesser vektlegger vi hvordan individ, grupper, ledelse og organisasjoner samhandler og utvikler seg - i samspill med omgivelsene.

Ta kontakt

Uforpliktende digital konsultasjon

- Økte krav til digitalt lederskap på vei inn i en hybrid arbeidshverdag

Forskere ved Stanford University har identifisert 4 kilder til at digitale møter oppleves annerledes enn de fysiske. Samtidig har mange opplevd økt effektivitet på hjemmekontor. 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han fremhever at krav til økt kompetanse i digitalt lederskap - slik at man ikke går i de fellene som nyere forskning har identifisert.

Få rådene på vei inn i en hybrid arbeidshverdag

- Sikkerhetskultur handler om mennesker

Utvikling av organisasjonskultur er i fokus rundt i norske virksomheter - etter en lang tid med reduserte aktiviteter innen organisasjon og lederutvikling.

Fokus på sikkerhet er også i økning - etterhvert som virksomheter har økt oppmerksomhet rundt håndtering av den nåværende og fremtidige pandemier, samtidig som cybersecurity er en kategori hendelser som krever økt fokus.

Våre rådgivere har lang erfaring med å kartlegge og utvikle organisasjonskultur. Hvordan gjør vi dette når det kommer til å utvikle en kultur som forebygger fremtidige kriser? 

Få rådene for å utvikle sikkerhetskultur her

- Bærekraftig arbeidsliv 

Norske arbeidstakere rapporterer om utrygghet i større grad enn yrkesaktive i de fleste andre europeiske land og EU-gjennomsnittet forøvrig. Dette har medført innskjerping av krav til arbeidsgivere der de ansatte kan møte vold og trusler om vold under utøvelse av sine arbeidsoppgaver. 

Nå har vår HMS- spesialist Anette Falkum sammen med Ole Andre Bråten i samarbeid med Cappelen  Damm Akademisk publisert praktiske verktøy for de mest eksponerte yrkesgruppene. Våre rådgivere har lang erfaring med kartlegging av risiko for vold og trusler og implementering av tiltak som gir effekt på både helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Få rådene for å utvikle et bærekraftig arbeidsliv uten vold og trusler

- Aktuelt

Arbeidstilsynet melder om økning i innrapporterte volds- og trusselhendelser. Denne boka er et godt litterært tilskudd for å forebygge hendelser og innfri arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Innholdet er faglig og forskningsmessig solid fundert.

Jeg skulle ønske boken ble pensum for alle studenter innen helse- og sosialfaglige studieretninger. Og dersom du jobber som sykepleier i et risikoutsatt felt, vil jeg anbefale at du leser den som en håndbok. Selv de som ha lang erfaring og mye kunnskap fra før, vil kunne lære noe nytt."

Sykepleien, 2020

Les mer om håndboken hos Cappelen Damm Undervisning