Tilbakemelding innen 48 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko og kultur

Høstkampanje på kartlegging


Gjennom kartlegging og analyse bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. I høst inkluderer vi live digital feedback som del av våre kartlegginger. 

Kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko dekker lovpålagte krav. 

Les mer

Onlinekurs i arbeidsmiljø, ledelse og psykologi

Sett kompetanse i fokus på en enkel - bærekraftig måte!

Et godt arbeidsmiljø

Lovpålagte kurs som HMS for ledere og risikovurdering ved vold og trusler - er nå tilgjengelige for alle ansatte i virksomheten!  

Online-kurs i arbeidsmiljø

Psykologisk innsikt

Vil du gi dine ansatte kompetanse i forhandling eller profesjonell kommunikasjon - som vil øke omdømme og kompetanse?

Se online-kurs i psykologi

Ledelse i fokus

Har du planlagt høsten? Våre kurs for ledere gir deg et forsprang i sommer. Det er det lille ekstra som gjør den store forskjellen!

Se online-kurs for ledere

Aktuelt:

Hvordan løser vi fastlåste konflikter?

Våre fagprofiler Ole Andre Bråten og Anette Falkum ute med sin tredje bok om konflikthåndtering

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig. Den er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver, og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje.

Les mer hos Cappelen Damm Akademisk

- Reduser sykefravær og øk mestring

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold.

I våre digitale kursprogram for eksponerte yrkesgrupper får deres ansatte praktisk erfaring med hvem som kan utgjøre en risiko - i hvilke situasjoner og hvordan konkrete tiltak kan øke tryggheten. 

LES MER OM LOVPÅLAGTE HMS-KURS FOR ANSATTE SOM KAN MØTE VOLD OG TRUSLER

Online-kurs tilgjengelig i 12 måneder

Arbeidsmiljø, ledelse og psykologi

God konflikthåndtering kan læres (45 min)

Manglende innsikt i konflikthåndtering kan bryte med arbeidsmilljølovens krav til et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Les mer og bestill kurset her

Lær profesjonell kommunikasjon (45 min)

Vi kommuniserer hver dag i ulike roller. Tar du deg tid til å reflektere over det viktigste du gjør? Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre!

Les mer og bestill kurset her

Forebygg vold og trusler på jobb (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til virksomheter der ansatte kan møte vold og trusler om vold på sin arbeidsplass. 

Les mer og bestill kurset her

Hvordan møte kritikkverdige forhold? (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller krav til virksomheter med mer enn 5 ansatte når det gjelder utvikling av rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. 

Les mer og bestill kurset her

Forhandlingspsykologi - fra medvirkning til påvirkning (45 min)

Hver dag forhandler vi om goder, interesser og verdier. I alle situasjoner der du skal oppnå noe, trenger du innsikt i forhandlingspsykologi. 

Les mer og bestill kurset her

Mentalt beredt - møte med omstilling og endring (45 min)

Hvordan kan du stå støtt i omstilling, endring - konflikt og krise? Praktiske, forskningsbaserte verktøy du kan benytte på jobb og privat.

Les mer og bestill kurset her

Krisepsykologi for ledere (45 minutter)

Hvordan møte personer i krise som leder - og dimensjonere virksomhetens beredskap ut fra krisepsykologiske prinsipp? 

Les mer og bestill kurset her

Innføring i HMS for ledere (45 min)

Ansatte med lederansvar har i følge arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les mer og bestill kurset her

HMS for verneombud og AMU (40 timer)

Arbeidsmiljøloven krever at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. 

Les mer og bestill kurset her

Nyhet:

Forhandlingssimulator 

Vi utvikler skreddersydde digitale læringsverktøy for våre kunder 

Som forlengelse av digitalt kurs i forhandlingspsykologi - har vi utviklet en forhandlingssimulator, der deltakerne får lære hemmeligheten bak påvirkning, overtalelse og forhandling - ved selv å vurdere hvordan de blir påvirket.

Du blir kjent med dine egne naturlige forsvarsmekanismer og hvordan forhandlingspsykologisk taktikk kan endre spillet.

Dette er ett eksempel på hvordan vi utvikler skreddersydde utviklingsprogram. 

Besøk vår forhandlingssimultor