Kontakt

 

 

 

Sikre deres ansatte den beste tilgjengelige kompetanse

Organisasjonspsykologisk bistand siden 2008

  • Våre rådgivere bistår i  utviklings-, omstillings- og endringsprosesser - med et forskningsbasert, praktisk perspektiv. 

  • Med nye former for effektiv, digital organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på samme kompetanse og faglig utvikling gjennom hele året.

  • Vi leverer onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt for både næringsliv og offentlig sektor.

Tilbakemelding innen 48 timer

Innsikt i fremtidens arbeidsliv

Som et interdisiplinært fagfelt som kombinerer psykologi, sosiologi, antropologi, økonomi og ledelsesstudier - er det ingen bedre mulighet til å forså å utvikle morgendagens arbeidsliv. Det handler om å forstå hvordan organisasjoner fungerer og hvordan man kan påvirke organisasjonsatferd og beslutningsprosesser - for å nå organisatoriske mål på vegne av våre kunder. Her vektlegges tradisjonelt tiltak på henholdvis individ, gruppe, leder og organisasjonsnivå.

Les mer om 5 fokusområdet

Hvordan strukturere vår organisasjon?

Å utvikle morgendagens organisasjonsstruktur i dag er en utfordring mange bedrifter og organisasjoner står overfor. Den teknologiske utviklingen, endrede kundekrav og global konkurranse skaper stadig nye utfordringer som krever en mer fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjonsstruktur. Men hvordan kan vi gå frem for å utvikle en slik struktur - som både passer og utfordrer vår organisasjon?

Les mer om ulike alternativ her

Et bærekraftig - tryggere arbeidsliv


Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold.

For å bistå i dette arbeidet har Ole Andre Bråten og Anette Falkum satt sammen et helhetlig kompetanseprogram - med digitalt grunnkurs og nettbasert risikokartlegging som omfatter de temaene arbeidstakere og deres ansatte etterspør.

Funnene fra kartleggingen presenteres digitalt for virksomheten. For å kunne drive jevnlig øvelse og trening er det utviklet eget program for ressurspersoner - som også kan motta jevnlig veiledning. 

Les mer om programmet og lytt til podcast her

Organisasjonspsykologisk bistand for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008

Tilbakemelding innen 48 timer

 

 

 

 

 

Online- kurs i arbeidsmiljø, ledelse og psykologi for bedrifter og organisasjoner

En nordisk digital læringsplattform 

Siden 2008 har vi utviklet digitale kompetanseprogram for noen av landets største virksomheter. 

Nå er kunnskapen tilgjengelig for deres virksomhet! 

Et godt arbeidsmiljø

Når vi føler oss trygge på jobb - presterer vi bedre. Vi engasjerer oss i større grad - fordi vil opplever et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Online-kurs i arbeidsmiljø

Psykologisk innsikt

Vil du gi dine ansatte kompetanse i tema som konflikthåndtering, forhandling eller profesjonell kommunikasjon? Les mer om online-kurs. 

Online-kurs i psykologi

Ledelse i fokus

Har du planlagt det kommende året?

Våre kurs for ledere gir deg et forsprang. Det er det lille ekstra som gjør den store forskjellen. 

Online-kurs for ledere

Det handler om mennesker i organisasjoner 

- Det som skiller oss fra andre aktører som driver organisasjon- og lederrådgivning er at vi følger en organisasjonspsykologisk metode. Her vektlegge egenskaper ved og samhandling mellom individ, grupper, ledelse og organisasjon, beskriver Ole Andre Bråten. Han har fulgt fagområde de siste 20 årene - som rådgiver, forsker, fagbokforfatter og foredragsholder. 

Samtidig har vi fokus på hvordan vi som mennesker samhandler med hverandre og omgivelsene - både i hverdag, krise og konflikt. Det gjør at vi både kan utvikle kurs og kompetanseprogram basert på forskningsbaserte perspektiv - og at vi kan bistå som rådgivere i komplekse prosesser. Her kan rollen vår være å fasilitere, støtte eller lede prosesser - som en ekstern uavhengig part.

Slik kan vi si at alt handler om mennesker - om vi skal utvikle en sikkerhetskultur som forebygger cyberangrep - redusere sykefravær ved vold og trusler i arbeidslivet - eller utvikle nye bærekraftige løsninger for vårt samfunn og for verden. Er det noe vi har lært de siste årene - så er det hvor avhengige vi er av hverandre - avslutter Bråten som har ledet flere internasjonale forskningsprosjekt med fokus på bruk av psykologisk innsikt til å løse samfunnsmessige utfordringer. 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, med 5 årig fordypning og spesialisering fra Universitetet i Oslo. Etter å ha arbeidet for FN og NATO så han viktigheten av psykologisk innsikt for å møte kriser og konflikter. For han var det derfor naturlig å spesialisere seg som organisasjon- og lederrådgiver med psykologiske verktøy for både å forstå og utvikle organisasjoner. Hun startet sin egen praksis i 2008 - noe som ble starten på organisasjonspsykologisk.no, der han leverer psykologisk kompetanse for bedrifter og organisasjoner over hele landet sammen med Anette Falkum.    

Gode resultater med psykologisk metode

- Ledelse i en hybrid hverdag

Dagens krav til digital kompetanse, evne til å møte kriser og konflikter - og samtidig motivere og inspirere ansatte, er krevende å innfri en en hektisk arbeidshverdag.

Vi har derfor samlet alle våre beste lederverktøy i vårt lederprogram! 

LES MER OM LEDERPROGRAMMET

9 bedriftsinterne kurs som sikrer deres virksomhet

Kortkurs som gjør virksomhetskritisk innsikt tilgjengelig

Konflikthåndtering (45 min)

Manglende innsikt i konflikthåndtering kan bryte med arbeidsmilljølovens krav til et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Les mer og bestill kurset her

Profesjonell kommunikasjon (45 min)

Vi kommuniserer hver dag i ulike roller. Tar du deg tid til å reflektere over det viktigste du gjør? Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre!

Les mer og bestill kurset her

Forebygg vold og trusler på jobb (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til virksomheter der ansatte kan møte vold og trusler om vold på sin arbeidsplass. 

Les mer og bestill kurset her

Hvordan møte kritikkverdige forhold? (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller krav til virksomheter med mer enn 5 ansatte når det gjelder utvikling av rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. 

Les mer og bestill kurset her

Forhandlingspsykologi - fra medvirkning til påvirkning (45 min)

Hver dag forhandler vi om goder, interesser og verdier. I alle situasjoner der du skal oppnå noe, trenger du innsikt i forhandlingspsykologi. 

Les mer og bestill kurset her

Mentalt beredt - møte med omstilling og endring (45 min)

Hvordan kan du stå støtt i omstilling, endring - konflikt og krise? Praktiske, forskningsbaserte verktøy du kan benytte på jobb og privat.

Les mer og bestill kurset her

Krisepsykologi for ledere (45 minutter)

Hvordan møte personer i krise som leder - og dimensjonere virksomhetens beredskap ut fra krisepsykologiske prinsipp? 

Les mer og bestill kurset her

Innføring i HMS for ledere (45 min)

Ansatte med lederansvar har i følge arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les mer og bestill kurset her

HMS for verneombud og AMU (40 timer)

Arbeidsmiljøloven krever at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. 

Les mer og bestill kurset her

 

 

 

Sikre deres ansatte den beste tilgjengelige kompetanse

Lovpålagte onlinekurs

  • Gjennom våre digitale kurs bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

  • Med nye former for effektiv organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende, trygt arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på kompetanse og faglig utvikling

  • Onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt leveres til bedrifter og organisasjoner innen både næringsliv og offentlig sektor
Les mer om våre digitale kurs som sikrer et bærekraftig- tryggere arbeidsliv
SISTE FRA VÅR BLOGG

HVA ER ORGANISASJONSPSYKOLOGI?

Vi deler tips, praktiske råd og dagsaktuell forskning for ledere og andre som brenner for et bærekraftig arbeidsliv!

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Hvordan lykkes med teamutvikling?

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Arbeidsliv - hvordan løse fastlåste konflikter?

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Kartlegging av psykologiske faktorer i organisasjoner blir stadig viktigere

Organisasjonspsykologi handler om å forstå menneskers atferd og interaksjoner i arbeidssammenheng, og hvordan dette påvirker organisasjonens effektivitet og suksess. En viktig del av fagfeltet er kartlegging og analyse av psykologiske faktorer i organisasjoner. Dette er en prosess der man undersøker og analyserer organisasjonens kultur, struktur, ledelse, kommunikasjon og samarbeid for å identifisere styrker, svakheter og muligheter for forbedring.

Les mer om 3 former for kartlegging

Henter verktøy fra kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi handler om hvordan mennesker bearbeider informasjon, tenker, husker og løser problemer. Vi fokuserer på mentale prosesser som oppmerksomhet, persepsjon, hukommelse, språk og tenkning. Kognitiv psykologi har også bidratt til å forstå hvordan vi lærer og husker informasjon. Dette kan gjøres gjennom repetisjon, organisering av informasjonen og kobling til tidligere kunnskap.

Hvordan utvikle effektive e-læringsprosesser?

- Reduser sykefravær og øk mestring

I følge arbeidsmiljølovgivningen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om risikofaktorer knyttet til vold og trussel om vold.

I våre digitale kursprogram for eksponerte yrkesgrupper får deres ansatte praktisk erfaring med hvem som kan utgjøre en risiko - i hvilke situasjoner og hvordan konkrete tiltak kan øke tryggheten. 

LES MER OM LOVPÅLAGTE HMS-KURS FOR ANSATTE SOM KAN MØTE VOLD OG TRUSLER

- Bli en del av samtalen om sikkerhet i arbeidslivet

Våre rådgivere Ole Andre Bråten og Anette Falkum har i en årrekke engasjert seg innen sikkerhet i arbeidslivet gjennom forskning, rådgivning og publikasjoner.

Nå er de aktuelle med podcasten "Vold og trusler på arbeidsplassen" der de gjennom 14 episoder starter en viktig samtale. 

 

 

 

Kartlegging av arbeidsmiljø, risiko og kultur

Gjennom kartlegging og analyse bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. I vår inkluderer vi live digital feedback som del av våre kartlegginger. 

Kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko dekker lovpålagte krav. 

Les mer om høstens kampanje