TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008

  • Seleksjon og rekruttering
  • Team og teamutvikling
  • Ledelse og lederutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Krisehåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Vold, trusler og trakassering
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Varsling- og granskning
  • Kommunikasjon

Ta kontakt med våre eksperter

Vi er tilgjengelige for våre kunder 365 dager i året