KONTAKT

Hva trenger du å vite om implementering av Generativ AI? 

Mange virksomheter starter nå arbeidet med generativ kunstig intelligens for fullt - et nytt sett av verktøy som forventes å øke verdiskapingen i Norge med 2 000 mrd. fram til 2040. Hvordan lykkes i prosessen?

Kartlegging og analyse 

Inkludering, sikkerhet og utvikling

Et inkluderende arbeidsmiljø

Effektiv ledelse og godt planlagte arbeidsbetingelser er avgjørende for å fremme et positivt arbeidsmiljø. Det samme er tilrettelegging for medvirking og engasjement.

Start prosessen med å utvikle arbeidsmiljøet

Sikkerhet mot vold og trusler

Risiko for vold og trusler om vold skal legges til grunn ved ledelse og planlegging av arbeidsoppgaver. De ansatte og deres representanter skal ha kunnskap om risikoen. 

Ivareta sikkerhet på arbeidsplassen

Kultur handler om mennesker

Våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger er i konstant endring. Hvor lenge er det siden dere har kartlagt organisasjonskulturen hos dere?

Start reisen mot en felles organisasjonskultur

Ivaretakelse av psykososialt arbeidsmiljø ved risiko for vold, trusler og trakassering

- Blant sikkerhetsarbeidere og sysselsatte i medisinske yrker har nesten 40 prosent blitt utsatt for vold, trusler eller trakassering på jobb siste år. Andelen er også høy blant pleie- og omsorgsarbeidere.

Føler du deg hjemme på jobb? Utvikling av organisasjonskultur i et hybrid arbeidsliv

- Det hybride arbeidslivet er i konstant endring - etter at mange lærte seg nye strategier når alle ble sendt på hjemmekontor. Samtidig er det få virksomheter som har fokusert nok på utvikling av organisasjonskultur.

Risikopersepsjon: Ekstremvær, geopolitisk uro og fremtidige kriser for norske virksomheter

- Virksomheters evne til å håndtere kriser har blitt satt på prøve gjentatte ganger de siste årene. Samtidig påvirker stadige kriser vår opplevelse av risiko - både på individ og organisasjonsnivå.

Ekspertbistand ved sykefravær

Er du sykemeldt, eller har du vært sykemeldt? Har du utfordringer med å mestre jobben din? Du og arbeidsgiveren din kan få hjelp fra en nøytral ekspert med kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare utfordringene som fører til sykefravær og foreslå tiltak.

Les mer om hvordan vi kan bistå som en ekstern ekspert

- Lovpålagt HMS kurs for ledere, verneombud og AMU (40 timer)

Helse, miljø og sikkerhet er avgjørende for å kunne utvikle virksomheten til en bærekraftig, positiv arbeidsplass.

Nå kan dere samle ledere, verneombud og arbeidsmijøutvalg til felles digital kompetanseutvikling.

Gjennomfør hele programmet digitalt med våre eksperter

Kunnskapsbasert organisasjonsutvikling

  • Våre rådgivere bistår i  utviklings-, omstillings- og endringsprosesser - med et forskningsbasert, praktisk perspektiv. 

  • Med nye former for effektiv, digital organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på samme kompetanse og faglig utvikling gjennom hele året.

  • Vi leverer onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt for både næringsliv og offentlig sektor.

Bli kontaktet innen 24 timer

Vi kontakter deg gjerne for en uforpliktende konsultasjon. 

Vi benytter informasjonen for å kontakte deg