Booking og rådgivning

LEDELSE OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Utviklingsprosesser i virksomheter påvirkes av det enkelte individ, samhandling i grupper - og team, utøvelse av lederskap på ulikt nivå og de verdier, normer og virkelighetsoppfatning som former organisasjonen. 

For å endre og bidra til positiv utvikling er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre. Dette er en kunnskap vi erverver oss gjennom kartlegging og analyse - så vell som ved øvelse og trening. Med et psykologisk perspektiv kan vi også tilføre innsikt i forventede reaksjoner og ønskede adferdsmønstre. 

Kontakt

DIGITAL ORGANISASJONSPSYKOLOG

BEREDSKAP OG KRISEPSYKOLOGI

ARKITEKTURPSYKOLOGI

Ledelse og organisasjons-psykologi


Utviklingsprosesser i virksomheter påvirkes av det enkelte individ, samhandling i grupper - og team, utøvelse av lederskap på ulikt nivå og de verdier, normer og virkelighetsoppfatning som former organisasjonen.

For å endre og bidra til positiv utvikling er det viktig å forstå mekanismene som er i spill på alle disse nivåene, og hvordan de påvirker hverandre.

Dette er en kunnskap vi erverver oss gjennom kartlegging og analyse - så vell som ved øvelse og trening.

Med et psykologisk perspektiv kan vi også tilføre innsikt i forventede reaksjoner og ønskede adferdsmønstre.

Ta kontakt

DIGITALE FLATER SKAPER

Våre erfarne rådgivere - med lang erfaring med organisasjon- og lederutviklingsprosesser bistår gjerne med heldigitale prosesser for deres virksomhet, som eksempelvis: 

 • Utvikling og ledelse av virtuelle seminar
 • Nettbaserte kurs og kompetanseprogram
 • Live webinar og workshop med virtuelle grupperom
 • Nettbasert kartlegging av arbeidsmiljø,  organisasjonskultur og risiko skreddersydd for deres virksomhet 
 • Lederstøtte, psykologisk debriefing og coachingprogram 
 • Virtuell simulering - øvelse og trening
TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE I DAG

EKSEMPLER PÅ NETTBASERTE KURS OG KOMPETANSPROGRAM

_

DIGITALT LEDERSKAP

_

BEREDSKAP OG KRISEPSYKOLOGI

_

FORHANDLINGSPSYKOLOGI

_

KRISEKOMMUNIKASJON

_

PSYKOLOGISK TRYGGHET

_

KONFLIKTHÅNDTERING

 

 

Våre nettbaserte kurs er tilgjengelige for deres ansatte - når det passer deres arbeidshverdag best. 

Oppgitt informasjon benyttes kun for å besvare på henvendelsen.

FYSISKE RAMMER DEFINERER

Fra de første fabrikkene til dagens moderne arbeidsplasser, etableres en ramme for forståelse og handling. Vi har lang erfaring som uavhengige rådgivere i ulike prosesser og kan bistå med: 

 • Arbeidsplasskartlegging
 • Utvikling av hybride arbeidsformer
 • Arkitekturpsykologiske analyser
 • Fysiske workshops knyttet til virksomhetens lokaler
 •  Fasilitering av reboarding og onboardingsprosesser
 • Utvikling av trygge, produktive arbeidsplasser
TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE SAMTALE I DAG

_

4 RÅD FOR EN HYBRID HVERDAG

_

SJEKKLISTE FOR SIKKERHETSKULTUR

_

VOLD OG TRUSLER I ARBEIDSLIVET