Kontakt

 

 

 

Sikre deres ansatte den beste tilgjengelige kompetanse

  • Psykologisk kompetanse for organisasjoner siden 2008 - fordi arbeidsliv handler om mennesker!

  • Våre rådgivere bistår i  utviklings-, omstillings- og endringsprosesser - med et forskningsbasert, praktisk perspektiv. 

  • Med nye former for effektiv, digital organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på samme kompetanse og faglig utvikling gjennom hele året.

  • Vi leverer onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt for både næringsliv og offentlig sektor.
Tilbakemelding innen 48 timer

Hva er organisasjonspsykologi?

Vår rådgiver og grunnlegger Ole Andre Bråten forteller

Det handler om mennesker i organisasjoner 

- Det som skiller oss fra andre aktører som driver organisasjon- og lederrådgivning er at vi følger en organisasjonspsykologisk metode. Her vektlegge egenskaper ved og samhandling mellom individ, grupper, ledelse og organisasjon, beskriver Ole Andre Bråten. Han har fulgt fagområde de siste 20 årene - som rådgiver, forsker, fagbokforfatter og foredragsholder. 

Samtidig har vi fokus på hvordan vi som mennesker samhandler med hverandre og omgivelsene - både i hverdag, krise og konflikt. Det gjør at vi både kan utvikle kurs og kompetanseprogram basert på forskningsbaserte perspektiv - og at vi kan bistå som rådgivere i komplekse prosesser. Her kan rollen vår være å fasilitere, støtte eller lede prosesser - som en ekstern uavhengig part.

Slik kan vi si at alt handler om mennesker - om vi skal utvikle en sikkerhetskultur som forebygger cyberangrep - redusere sykefravær ved vold og trusler i arbeidslivet - eller utvikle nye bærekraftige løsninger for vårt samfunn og for verden. Er det noe vi har lært de siste årene - så er det hvor avhengige vi er av hverandre - avslutter Bråten som har ledet flere internasjonale forskningsprosjekt med fokus på bruk av psykologisk innsikt til å løse samfunnsmessige utfordringer. 

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, med 5 årig fordypning og spesialisering fra Universitetet i Oslo. Etter å ha arbeidet for FN og NATO så han viktigheten av psykologisk innsikt for å møte kriser og konflikter. For han var det derfor naturlig å spesialisere seg som organisasjon- og lederrådgiver med psykologiske verktøy for både å forstå og utvikle organisasjoner. Hun startet sin egen praksis i 2008 - noe som ble starten på organisasjonspsykologisk.no, der han leverer psykologisk kompetanse for bedrifter og organisasjoner over hele landet sammen med Anette Falkum.    

Gode resultater med psykologisk metode

 

 

 

Sett av tid i sommer

Digitale kurs i arbeidsmiljø, ledelse og psykologi tilgjengelige for deres ansatte

9 kurs som sikrer deres virksomhet

Kortkurs som gjør virksomhetskritisk innsikt tilgjengelig

God konflikthåndtering kan læres (45 min)

Manglende innsikt i konflikthåndtering kan bryte med arbeidsmilljølovens krav til et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Les mer og bestill kurset her

Lær profesjonell kommunikasjon (45 min)

Vi kommuniserer hver dag i ulike roller. Tar du deg tid til å reflektere over det viktigste du gjør? Dette kurset er for alle som ønsker å bli bedre!

Les mer og bestill kurset her

Forebygg vold og trusler på jobb (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til virksomheter der ansatte kan møte vold og trusler om vold på sin arbeidsplass. 

Les mer og bestill kurset her

Hvordan møte kritikkverdige forhold? (45 min)

Arbeidsmiljøloven stiller krav til virksomheter med mer enn 5 ansatte når det gjelder utvikling av rutiner for varsling om kritikkverdige forhold. 

Les mer og bestill kurset her

Forhandlingspsykologi - fra medvirkning til påvirkning (45 min)

Hver dag forhandler vi om goder, interesser og verdier. I alle situasjoner der du skal oppnå noe, trenger du innsikt i forhandlingspsykologi. 

Les mer og bestill kurset her

Mentalt beredt - møte med omstilling og endring (45 min)

Hvordan kan du stå støtt i omstilling, endring - konflikt og krise? Praktiske, forskningsbaserte verktøy du kan benytte på jobb og privat.

Les mer og bestill kurset her

Krisepsykologi for ledere (45 minutter)

Hvordan møte personer i krise som leder - og dimensjonere virksomhetens beredskap ut fra krisepsykologiske prinsipp? 

Les mer og bestill kurset her

Innføring i HMS for ledere (45 min)

Ansatte med lederansvar har i følge arbeidsmiljøloven § 3-5 plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Les mer og bestill kurset her

HMS for verneombud og AMU (40 timer)

Arbeidsmiljøloven krever at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. 

Les mer og bestill kurset her
SISTE FRA VÅR BLOGG

ARBEIDSLIV

Deler tips, praktiske råd og dagsaktuell forskning for ledere og andre som brenner for et bærekraftig arbeidsliv!

Hvordan arbeider deres virksomhet med psykososialt arbeidsmiljø?

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

Hvordan lykkes med teamutvikling?

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Arbeidsliv - hvordan løse fastlåste konflikter?

Sikkerhetskultur handler om mennesker

Psykologi i organisasjoner

Organisasjonspsykologi er et fagområde som fokuserer på å forbedre individuelle og gruppeprestasjoner i en organisasjonskontekst. Det trekker veksler på kognitiv- og sosialpsykologi for å undersøke samspillet mellom ansatte, ledere og organisasjonskultur.

En god organisasjonspsykologisk tilnærming kan føre til utvikling av psykologisk trygghet i team, utøvelse av lederskap og beslutningsstrategier i ulike situasjoner, og utvikling av en positiv organisasjonskultur. Ved å bruke psykologisk innsikt kan man utvikle og implementere prosesser som gir målbar effekt på prestasjon og trygghet på alle virksomhetsnivå. Fordi vi utvikler individuell mestring, samhandling i team - lederskap og organisasjonskultur som fremmer virksomhetens strategi. 

Les mer om våre tjenester

 

 

 

Sikre deres ansatte den beste tilgjengelige kompetanse

Lovpålagte onlinekurs innen helse, miljø og sikkerhet

  • Gjennom våre digitale kurs bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

  • Med nye former for effektiv organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende, trygt arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på kompetanse og faglig utvikling

  • Onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt leveres til bedrifter og organisasjoner innen både næringsliv og offentlig sektor
Vi besvarer gjerne dine spøsmål

Organisasjonspsykologi gir oss verktøyene vi trenger for å skape et bærekraftig, trygt arbeidsliv

Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen er alvorlige problemer som kan ha negative konsekvenser både for den enkelte ansatte og for hele organisasjonen. Organisasjonspsykologi gir oss verktøyene vi trenger for å forstå og håndtere disse problemene på en effektiv måte. 

Ta kontakt for å ivareta et godt psykososialt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø

Når vi føler oss trygge på jobb - presterer vi bedre. Vi engasjerer oss i større grad - fordi vil opplever et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Online-kurs i arbeidsmiljø

Psykologisk innsikt

Vil du gi dine ansatte kompetanse i tema som konflikthåndtering, forhandling eller profesjonell kommunikasjon? Les mer om online-kurs. 

Online-kurs i psykologi

Ledelse i fokus

Har du planlagt høsten?

Våre kurs for ledere gir deg et forsprang. Det er det lille ekstra som gjør den store forskjellen. 

Online-kurs for ledere

Organisasjonspsykologi er vitenskapen om menneskelig atferd og kognisjon i arbeidsrelaterte sammenhenger.

En viktig del av dette feltet er seleksjon - prosessen med å velge de best egnede kandidatene for en stilling eller et prosjekt. Gode prosesser for seleksjon er avgjørende for å sikre at en organisasjon velger de best egnede kandidatene for stillingene sine.

 

Ta kontakt for å tiltrekke deres neste talenter

Psykologisk kompetanse for organisasjoner siden 2008 -

Fordi arbeidsliv handler om mennesker!

Tilbakemelding innen 48 timer