Organisasjonspsykologisk bistand
Organisasjonspsykologisk bistand
Organisasjonsrådgivning med Ole Andre Bråten

Hvordan skaper vi positive endringsprosesser?

 
joshua-ness-117255-unsplash.jpg

Hvordan kan vi trene på å møte konflikter? 

 
micaela-parente-712451-unsplash.jpg
 
stephane-milot-135111-unsplash.jpg

Viktige spørsmål krever gode svar

 

Ole Andre Bråten

Master of Philosophy in Work- & Organizational Psychology, M.Phil
Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

color-3.png

Hvordan kan vi forebygge trakassering, trusler og vold i arbeidslivet?

Hvorfor bør vi utvikle ansattgrupper i første linje?

 
jose-a-thompson-206102-unsplash.jpg
 
rawpixel-597440-unsplash.jpg

Titler i salg

Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres.

Denne håndboken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Den har fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Håndbok i konflikthåndtering er aktuell for studenter og ansatte i yrker som møter slike situasjoner og er utviklet i tett samarbeid med Politihøgskolen.

Håndbok i krisehåndtering

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt. Kunnskap om emnet er helt essensielt.

Håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den er skrevet for medarbeidere, team og ledere som er avhengige av å kunne mestre kriser som kan oppstå i arbeidshverdagen.

Vi kan hjelpe

Ved å benytte denne tjenesten akspepteres at innsendt informasjon lagres midlertidig for behandling av og respons tilknyttet deres henvendelse. Vi deler ikke deres kontaktinformasjon med 3. part.

color-3.png