Bråten Organisasjon & Ledelse
Bråten Organisasjon & Ledelse
Organisasjonsrådgivning med Ole Andre Bråten

Risiko og sårbarhetsanalyse

Våre anerkjente risiko og sårbarhetsanalyser er et naturlig utgangspunkt for revisjon av planverk, gjennomføring av øvelser og utvikling av en robust sikkerhetskultur. Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon.

 

Kartlegging av arbeidsmiljø

Det er økende fokus på utvikling av et inkluderende arbeidsmiljø. Bred erfaring fra forebyggende kartleggingsprosesser til ledelse av faktaundersøkelser. Et godt arbeidsmiljø er et konkurransefortrinn.

 

Kartlegging av organisasjonskultur

Våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger former og påvirker vår opplevelse av arbeidsplassens betydning og vår motivasjon. Kartlegging av kultur er av stor betydning. Organisasjonskulturen er alltid under utvikling.

 

Forskning og utvikling

Bråten Organisasjon & Ledelse er en kunnskapsbedrift som driver forskningsbasert organisasjonsutvikling og lederrådgivning. Forskning og utviklingsprosesser er en vesentlig del av dette arbeidet - der vi leder prosjekter internasjonalt og nasjonalt.

 

Organisasjonspsykologisk bistand for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø.

Aktuelle publikasjoner:

«Håndbok i krisehåndtering anbefales for alle som jobber med krisehåndtering, både i nødetatene og privat/offentlig sektor for øvrig, enten det er på taktisk, operasjonelt eller strategisk nivå.»

Fagbladet Sikkerhet - utgitt av Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon / Næringslivets Sikkerhetsråd

“ For lesere som skal håndtere situasjoner med risiko (..) og med et klart potensial for konflikt, vil Håndbok i konflikthåndtering ha gjenkjennbare og gode eksempler og mange tips til hvordan en kan avspenne en opptrappet situasjon. “

Scandinavian Journal of Organizational Psychology

Kontaktperson:

Ole Andre Bråten

Master of Philosophy in Work- & Organizational Psychology, M.Phil
Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi
color-3.png

Titler i salg

Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres.

Denne håndboken vektlegger hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Den har fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Håndbok i konflikthåndtering er aktuell for studenter og ansatte i yrker som møter slike situasjoner og er utviklet i tett samarbeid med Politihøgskolen.

Håndbok i krisehåndtering

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles.

Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den er skrevet for medarbeidere, team og ledere som er avhengige av å kunne mestre kriser som kan oppstå i arbeidshverdagen.

Vi kan hjelpe

Tilbakemelding innen 24 timer

Ved å benytte denne tjenesten akspepteres at innsendt informasjon lagres midlertidig for behandling av og respons tilknyttet deres henvendelse. Vi deler ikke deres kontaktinformasjon med 3. part.

color-3.png