Tilbakemelding innen 48 timer

Et godt - utviklende arbeidsmiljø

 

Gjennom psykologisk innsikt kan vi optimalisere deres arbeidsplass i en verden i endring - fra å bidra til de ansattes trivsel til å forbedre motivasjon, jobbtilfredshet og organisatorisk effektivitet. Våre rådgivere har et stort engasjement for et inkluderende, bærekraftig arbeidsliv. Dette viser vi gjennom vår forskning og praksis. 

Et godt arbeidsmiljø

Når vi føler oss trygge på jobb - presterer vi bedre. Vi engasjerer oss i større grad - fordi vil opplever et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Online-kurs i arbeidsmiljø

Psykologisk innsikt

Vil du gi dine ansatte kompetanse i forhandling eller profesjonell kommunikasjon - som vil øke omdømme og kompetanse?

Se online-kurs i psykologi

Ledelse i fokus

Har du planlagt høsten? Våre kurs for ledere gir deg et forsprang. Det er det lille ekstra som gjør den store forskjellen!

Se online-kurs for ledere

Psykososialt arbeidsmiljø i fokus

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.

Våre rådgivere Ole Andre Bråten og Anette Falkum har forsket på hvordan eksponerte ansattgrupper kan redusere risiko for vold, trusler og trakassering. Arbeidet er publisert i tre praktiske håndbøker.

Strategi og metode for helse- og sosialsektoren »

Strategi og metode for oppvekst- og utdanning »

Strategi og metode for justissektoren »

Opplever deres virksomhet risiko for arbeidsrelatert vold? 

Vi kan hjelpe!

Aktuelt:

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Arbeidsliv - hvordan løse fastlåste konflikter?

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Forberedt på møte med omstilling og endring?

Forhandling - et psykologisk spill

Hvordan trene på gode beslutninger?

Skap en kultur for krisehåndtering

Sikkerhetskultur handler om mennesker

4 råd for å lykkes med digitale møter

Utvikler felles sikkerhetskultur

Digitale kurs er spesielt godt egnet for å utvikle trygge arbeidsplasser

Norsk arbeidsliv står i en særstilling i Europa. En rekke undersøkelser viser at et større antall norske arbeidstakere opplever arbeidsrelatert vold og trusler enn det som er normen i EU. Samtidig er det økt fokus på trakassering i arbeidslivet og varsling av kritikkverdige forhold. Gjennom et modulbasert kompetanseprogram kan alle eksponerte arbeidstakere få innsikt i forskningsbaserte metoder for forebygging og håndtering av risiko.
Et eksempel er vold og trusler i arbeidslivet.  
Les mer om hvordan vi etablerer felles sikkerhetskultur

- Organisasjonspsykologisk bistand siden 2008

 

Gjennom psykologisk innsikt kan vi optimalisere deres arbeidsplass i en verden i endring - fra å bidra til de ansattes trivsel til å forbedre motivasjon, jobbtilfredshet og organisatorisk effektivitet. 

Tilbakemelding innen 48 timer

Vi benytter deres kontaktinformasjon for å besvare henvendelsen deres