Tilbakemelding innen 24 timer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Psykologisk kompetanse tilgjengelig for stadig flere organisasjoner

De siste årene har vi alle tatt i bruk ny teknologi for å samhandle og løse våre oppgaver. Vi har nå også gjort det like enkelt å få tilgang til psykologisk spisskompetanse for organisasjoner - uavhengig av størrelse og budsjett. Våre kunder etterspør skreddersydde løsninger - som gir innsikt i hvordan deres ansatte best mulig kan møte morgendagens utfordringer, og gripe mulighetene! 

Ole Andre Bråten

Aktuelt

Digital organisasjon, team og lederutvikling:

Nettbaserte coachingprogram for bedrifter og organisasjoner.
Digitale workshops for å møte omstilling og endringsprosesser.
Live webinar og nyskapende e-læringsprogram tilgjengelig 24/7.

- Vi kan hjelpe

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008.

Vi arbeider på nye måter i dag

Kompetanse for morgendagens arbeidsliv 

Nettbasert kartlegging

Arbeidsmiljø, organisasjonskultur og risiko er tre tema som er særlig godt egnet til nettbasert kartlegging - der deres virksomhet i løpet av timer får et oppdatert situasjonsbilde for å kunne implementere tiltak som gir best mulig effekt, for deres organisasjon - i dag.  

Digital lederstøtte 24/7

Våre kunder får etter avtale tilgang på spisskompetanse innen ledelse, sikkerhet, HMS, arbeids- og organisasjonspsykologi. Vi bistår eksempelvis med digital rådgivning og fasilitering av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser.

Digitale kompetanseprogram og e-læring for bedrifter og organisasjoner

Hvordan kan vi ved hjelp av psykologisk metode best mulig kommunisere i ulike roller, møte konflikter og håndtere kriser? For første gang er psykologisk kompetanse tilgjengelig for deres ansatte hele året.  

Tilgjengelig kompetanse for deres ansatte når de trenger det

Digital organisasjonsutvikling er særlig effektivt når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Når vi ikke sitter i et fysisk klasserom - reduseres konformiteten og mulighet for å utvikle psykologisk trygghet øker. 

Anette Falkum

Psykologisk kompetanse for enhver organisasjon - 24/7!

Når vi driver organisasjonsutvikling - må vi ta utgangspunkt i hvordan de ansatte ønsker å lære - og hvordan de innen rammer som stadig endres, kan bygge mestring og prestasjon.

Tilgjengelig for alle ansatte

365 dager i året

Våre e-læringsprogram er tilgjengelige for deres ansatte - når det passer deres arbeidshverdag best

  • Utviklet spesielt for digitale format med utgangspunkt i kognitiv psykologi
  • Alle ansatte får tilgang til dagsaktuelle kurs 365 dager i året, 24 timer i døgnet
  • Utviklet for en hybrid arbeishverdag
Ta kontakt med vårt team

Bli kontaktet av våre eksperter

Organisasjonspsykologisk bistand siden 2008