TA KONTAKT

 

 

 

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor siden 2008

Organisasjonsutvikling som gir maksimal effekt på rammene som fremmer et godt arbeidsliv

  • Gjennom rådgivning og analyse bidrar vi til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger

  • Legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten,

  • Å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø gjennom veiledning. 

  • Å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Kom i gang

Siden 2008 har Bråten Organisasjon og Ledelse levert organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø. Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis. Våre metoder utvikles til beste for våre klienter og samfunnet som helhet. 

 

Vi må øve på varslingssaker

Utvikler robuste ledere med mental trening

Skap en kultur for krisehåndtering

Vold og trusler øker sykefravær med 70%

Kurs - forebygging av vold og trusler

Psykologisk trygghet i team

4 råd for å lykkes med digitale møter

FÅ INNSIKTEN DU TRENGER GJENNOM VÅRT UKENTLIGE NYHETSBREV

Få råd hver uke direkte i din innboks!  

Du kan når som helst melde deg av. Nyhetsbrevet er gratis.