KONTAKT

 

Du hører fra oss så raskt som mulig og senest innen 24 timer!

Våre rådgivere bistår i utviklings-, omstillings- og endringsprosesser - med et forskningsbasert, praktisk perspektiv.

Med nye former for effektiv, digital organisasjonsutvikling bidrar vi til et inkluderende arbeidsliv - der alle ansatte får tilgang på samme kompetanse og faglig utvikling gjennom hele året.

Vi leverer onlinekurs som dekker lovpålagte krav og tilfører ny innsikt for både næringsliv og offentlig sektor.

Våre engasjerte rådgivere har bistått næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008.