Booking og rådgivning

LEDELSE OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI

Organisasjonspsykologisk bistand til næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008.

Vi benytter oppgitt kontaktinformasjon kun til å besvare deres henvendelse.