Tilbakemelding innen 48 timer

Ta kontakt med oss i dag 👉

Du hører fra oss så raskt som mulig - senest innen 48 timer.

Våre engasjerte rådgivere har bistått næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø siden 2008.

Vi er på jobb for våre kunder 365 dager i året! 

La deg inspirere av noen av våre artikler

5 råd for bedre beslutninger i ledergruppen

Slik kan medarbeidere forebygge vold og trusler på arbeidsplassen

Ledelse - fra akutte til langvarige kriser

Bli bevisst din mestringsstil - forebygg konflikter

Lær strukturert samtalemetodikk

Ta direkte kontakt

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og besvarer gjerne deres spørsmål

braten @ organisasjonspsykologisk.no