Foredrag

Foredrag som skaper endring

 

Siden 2008 har vi holdt foredrag for små og store grupper, utviklet workshops, konferanser og skreddersydde seminar for positiv endring. Vi er et naturlig førstevalg når ledere og spesialister ønsker faglig påfyll, motivasjon og kompetanse. 

 

Hvordan skaper foredrag endring? 

Organisasjonskulturen i vår virksomhet formes av våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger. Gjennom å sette av tid til organisasjonsutvikling kan vi både endre og påvirke kultur, arbeidsmiljø og mestring.  For at foredraget skal fungere optimalt har vi satt opp 3 momenter til deres planlegging her. Vi ser frem til å bistå dere. 

1. DEFINER Seminaret som endringsarena

For mange virksomheter blir løsningen å sette opp seminar - enten på arbeidsplassen eller eksternt på konferansesenter eller hotell. Her kan et godt tilpasset foredrag kunne gi faglig påfyll og nye verktøy å ta med tilbake til arbeidsplassen. Verdier og normer kan påvirkes der foredraget skaper samhandling og kommunikasjon som bygger nye mentale modeller i virksomheten. Det er av stor betydning å gi ut informasjon til de ansatte som tidlig som mulig. Vi er behjelpelige med dette. 

2. TA MED FOREDRAGSHOLDER PÅ PLANLEGGINGEN TIDLIG I PROSESSEN

Et foredrag som skal skape endring må være godt tilpasset situasjonen der foredraget inngår, målgruppen - samt ønsket mål med foredraget. Den pedagogiske gjennomføringen er videre tett knyttet opp mot tiden som skal benyttes, når foredraget gjennomføres i forhold til øvrig program og tema som skal belyses. Det er derfor avgjørende at foredragsholder trekkes inn så tidlig som mulig i prosessen. På samme måte som en arkitekt trenger å vite hvordan bygningen skal benyttes trenger foredragsholderen å kjenne målet med oppdraget. Med utgangspunkt i målet bør foredragsholder kunne skissere flere alternativ  - både når det gjelder tid og fremføring. Når dere tar kontakt med oss vil dere motta flere forslag til oppdragsløsning. 

Ole André Bråten er organisasjonsrådgiver og spesialist i i arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto: Nasjonalt ID-senter i forbindelse med foredrag om  profesjonell kommunikasjon, ID-dagen 2017 - 250 deltakere

Ole André Bråten er organisasjonsrådgiver og spesialist i i arbeids- og organisasjonspsykologi. Foto: Nasjonalt ID-senter i forbindelse med foredrag om  profesjonell kommunikasjon, ID-dagen 2017 - 250 deltakere

3. Definer tidlig ønsket formidlingsform OG MÅLET MED FOREDRAGET 

Etter en lengre tid med utvikling av avanserte presentasjonsverktøy - er fokuset i dag i større grad på formidling og mindre grad på Powerpoint. Foto over er fra en større konferanse der vi var engasjert for å holde et foredrag om profesjonell kommunikasjon. Foredraget ble hovedsakelig holdt uten bruk av visuelle presentasjonsverktøy - noe vi ofte mottar konkrete bestillinger i forhold til.  Gjennom samhandling og kommunikasjon bygger vi nye mentale modeller. Hva skal deres neste foredrag handle om?