TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Definisjon av organisasjonspsykologi

Organisasjonspsykologi er en gren innen psykologi som handler om å forstå hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære. Organisasjonspsykologi studerer også hvordan organisasjoner kan designes og omgjøres på en måte som gjør at de fungerer mer effektivt og bidrar til økt tilfredsstillelse og velvære blant sine ansatte.

En organisasjonspsykolog kan jobbe med alt fra å utvikle rekrutteringsstrategier til å hjelpe organisasjoner med å håndtere konflikter og forbedre arbeidsmiljøet. De kan også hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan ulike faktorer, som ledelse, kulturen og strukturen i organisasjonen, påvirker ansattes atferd og prestasjon.

Organisasjonspsykologer kan også jobbe med å utvikle og implementere ulike verktøy og metoder for å måle og forbedre organisasjonens yteevne, som for eksempel medarbeiderundersøkelser og lederutviklingsprogrammer.

Vi kan se for oss 5 ulike definisjoner av organisasjonspsykologi

  1. "Organisasjonspsykologi er den grenen av psykologien som studerer menneskers atferd og opplevelse i organisasjoner, samt hvordan organisasjoner og arbeidsmiljøer påvirker menneskers velvære og prestasjon."
  2. "Organisasjonspsykologi er en vitenskap som undersøker hvordan mennesker interagerer med hverandre og hvordan deres atferd og opplevelser påvirkes av organisasjoner og arbeidsmiljøer."
  3. "Organisasjonspsykologi er faget som tar for seg menneskers atferd og opplevelser i organisasjoner, samt hvordan man kan forbedre organisasjoners yteevne og bidra til økt tilfredsstillelse og velvære blant ansatte."
  4. "Organisasjonspsykologi er den psykologiske disiplinen som studerer hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære."
  5. "Organisasjonspsykologi er den vitenskapen som undersøker hvordan menneskers atferd og opplevelser påvirkes av organisasjoner og arbeidsmiljøer, og hvordan man kan forbedre organisasjoners yteevne og bidra til økt tilfredsstillelse og velvære blant ansatte."

Hvis du er interessert i organisasjonspsykologi, kan du vurdere å ta en utdannelse innen faget. Det finnes både bachelor- og mastergrader innen organisasjonspsykologi ved ulike universiteter og høgskoler. En utdanning innen organisasjonspsykologi kan gi deg en unik kompetanse og mulighet til å bidra til å forbedre organisasjoner og arbeidsmiljøer og øke menneskers velvære og tilfredsstillelse på jobb. 

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale