KONTAKT

Gode resultater med psykologisk metode

Organisasjonspsykologi er et område som stadig flere legger merke til - om de er ledere, som står fast i en krevende prosess - eller at vi ønsker å lære mer om hvordan psykologisk innsikt kan hjelpe oss i vårt arbeidshverdag eller privatliv.

Vi ser meget gode resultater med å benytte psykologisk metode i organisasjonsutvikling. Fokus på psykologi i arbeidslivet er også økende i stor grad. Interessen er ikke overraskende. Vi er alle en del av en organisasjon. Hva er da organisasjonspsykologi?

På jobb har du en rolle som definerer dine arbeidsoppgaver - som du løser sammen med andre. Det gjør du innen arbeidstidens rammer - ut fra en opplevelse av hvordan det skal gjøres. Den opplevelsen er organisasjonens kultur - som gir deg en pekepinn på hvilke normer og verdier du må ta hensyn til.

Del av kulturen

Hva er viktig på nettopp din arbeidsplass - og hvordan kommer det til uttrykk? Dette kaller vi organisasjonens kultur. Den kan være sterk eller gi mindre retning. Kanskje du i fritiden er del av et idrettslag eller en forening knyttet til en hobby eller et engasjement? Da merker du at engasjementet blir sterkere når kulturen er det. Kanskje du er den av en vinnerkultur? Eller føler du deg ikke helt hjemme? 

En viktig del av organisasjonspsykologiens område - som er enkelte forklart, å overføre psykologiske prinsipp til en organisasjon - er å kunne kartlegge og utvikle denne kulturen. Her kan vi forstå hvordan de ansatte tenker som de gjør - og hva som ligger bak når de løser sine oppgaver. Kjenner du prinsippene kan du forstå hvordan ulike organisasjoner påvirker deg - og som leder kan du aktivt skape positive verdier og normer. 

Fra gruppe til team

En annen viktig del er kjennskap til hvordan vi samhandler som del av en gruppe - og noen ganger et team. Skal vi kalle oss det - har vi forstått at vi har ulik kompetanse som vi alle er avhengige av for å nå et felles mål. Det som kan forhindre dette er gruppepsykologiske faktorer. Der du kjenner disse - kan du enklere forstå hvorfor du noen ganger blir påvirket som del av en gruppe. Eller hva du skal gjøre for å unngå det. 

Visste du at du sykler raskere - og lengre, om du sykler i en gruppe? Forskjellen fra å sykle alene er stor. Du kommer altså lengre sammen med andre - dersom du opplever høy grad av psykologisk trygghet i gruppen. 

Ledelse og lederskap

Utøvelse av lederskap er et annet viktig område - der vi har fokus på både kjennetegn ved ledere, som personlighet - og innsikt i ulike lederstiler som ansatte med lederroller kan ta i bruk. Det er mange ulike teorier om hva som er godt lederskap. Kjenner du til de ulike kan du ta lederrollen i en rekke ulike situasjoner. Og det er ikke bare viktig for deg som har en definert lederrolle på jobb. Du har mange roller der du må ta ledelsen - eller der innsikt i ledelse kan gi deg fordeler. Kanskje du har en aktiv rolle i nettopp idrettslaget - eller ønsker å gå inn i nye roller både i jobb og privatliv? Kanskje du har en ide som du vil sette ut i livet? Da er dette kunnskap som gir deg tryggheten til selvledelse - som er et eget område, som blir stadig mer viktig. 

Bedre beslutninger og mer påvirkning?

I kjernen av organisasjonspsykologien er deg som menneske. Det er kanskje også med et slikt perspektiv du kan dra aller mest nytte av å lære mer om dette spennende fagområde. Det er her du kan lære å fatte gode beslutninger, løse krevende konflikter - stå i kriser eller forhandle deg til en løsning du ikke trodde var mulig. Dette er nemlig alle eksempler på områder der psykologien kan gi deg ny innsikt.

Når du skal fatte beslutninger er det psykologiske faktorer - som gjør at du kanskje ikke alltid velger rett. I møte med konflikter - forstår du langt mer når du kjenner til hvordan motstand utvikles og kan reduseres. I en krise eller annen krevende omstillingsprosess er det evne til mental forberedelse og mestring som skiller deg fra andre. En forhandling - som mange andre situasjoner du står i hver dag, er et psykologisk spill. 

Som du ser - er organisasjonspsykologi et område som kan gi deg muligheten til både å lykkes i møte med krevende situasjoner, men også å skape en positiv kultur og bli bedre til å samhandle og lede.  

Les mer om våre digitale kurs i psykologi

 

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale