TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Hvilke studie skal du velge i organisasjonspsykologi?

Hvis du ønsker å studere organisasjonspsykologi, finnes det ulike studieprogrammer du kan velge mellom. Disse studiene gir deg mulighet til å utvikle kunnskap og ferdigheter innen faget og forstå hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære.

Et av de vanligste studieprogrammene innen organisasjonspsykologi er en bachelorgrad. En bachelorgrad innen organisasjonspsykologi gir deg en grunnleggende kunnskap om faget og gir deg mulighet til å forstå ulike teorier og metoder innen organisasjonspsykologi. Bachelorgraden gir deg også mulighet til å utvikle generelle ferdigheter innen kommunikasjon, problemløsning og kritisk tenkning, som kan være nyttige for deg i ulike jobber innen organisasjonspsykologi.

En annen mulighet er en mastergrad innen organisasjonspsykologi. En mastergrad gir deg mulighet til å dykke dypere inn i et spesielt område innen organisasjonspsykologi og å utvikle en mer avansert kompetanse innen faget. Mastergraden gir deg også mulighet til å spesialisere deg innen et bestemt område innen organisasjonspsykologi, som for eksempel ledelse eller rekruttering.

Du kan også velge om du ønsker å studere på et universitet eller en handelshøgskole. 

I Norge kan du eksempelvis gjennomføre en bachelor og mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi på Universitetet i Oslo der du starter spesialiseringen allerede på bachelornivå. 

Det finnes også ulike kortere kurs og sertifiseringsprogrammer innen organisasjonspsykologi, som kan være en god mulighet for deg som ønsker å fordype deg innen et spesielt område innen faget. Vi tilbyr eksempelvis ulike e-læringsprogram innen organisasjonspsykologi for virksomheter som ønsker å trene opp sine ansatte i tema som konflikthåndtering, kommunikasjon og krisehåndtering. 

Ønsker du å gå videre? En doktorgrad innen organisasjonspsykologi er en annen mulighet - og en avansert grad som gir deg mulighet til å bli en ekspert innen faget. Doktorgraden krever at du gjennomfører et omfattende forskningsarbeid og skriver en doktoravhandling som bidrar til å øke kunnskapen innen organisasjonspsykologi.

En doktorgrad innen organisasjonspsykologi er en god mulighet for deg som ønsker å bidra til å utvikle ny kunnskap og metoder innen faget og som ønsker å fordype deg innen et spesielt område innen organisasjonspsykologi. Hvis du ønsker å ta en doktorgrad innen organisasjonspsykologi, må du som regel ha en mastergrad innen faget eller en tilsvarende grad. Doktorgraden tar som regel 4-6 år å fullføre, avhengig av universitet og program.

Uansett hvilken form for utdanning du velger, kan et studium innen organisasjonspsykologi gi deg en unik kompetanse og mulighet til å bidra til å forbedre organisasjoner. Organisasjonspsykologi er et stadig mer etterspurt fagområde - da mange virksomheter har fått øynene opp for viktigheten av psykologi. 

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale