TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Forberedt på møte med omstilling og endring?

Omstilling og endringer er en del av livet i de fleste organisasjoner, og det er viktig å være bevisst på hvordan man møter disse endringene på en effektiv måte. Det finnes ulike metoder og teknikker man kan bruke for å håndtere omstilling og endringer i en organisasjon, og det er viktig å velge den metoden som passer best for den aktuelle situasjonen og organisasjonen.

En måte å møte omstilling og endringer på er gjennom en formell endringsprosess. En endringsprosess innebærer å gå gjennom ulike trinn for å implementere en endring i organisasjonen, som for eksempel å identifisere behovet for endring, utarbeide en plan for endringen og gjennomføre endringen. Det kan være nyttig å involvere ansatte og andre interessenter i endringsprosessen, da dette kan bidra til å øke tilhørighet og eierskap til endringen.

En annen måte å møte omstilling og endringer på er gjennom å ha en fleksibel organisasjonskultur. En fleksibel organisasjonskultur innebærer å være åpen for å endre på rutiner og prosesser når det er nødvendig, samt å ha en tillitsvekkende lederstil som bidrar til at ansatte føler seg trygge og motiverte. Det kan også være nyttig å ha en kultur for læring og utvikling, slik at ansatte kan utvikle seg sammen med organisasjonen.

Det er også viktig å være bevisst på hvordan man kommuniserer omstilling og endringer til ansatte og andre interessenter. Det kan være lurt å være åpen og ærlig om hva som skal endres og hvorfor, samt å involvere ansatte og andre interessenter i prosessen så langt det er mulig.

Les mer om vårt digitale kurs mentalt beredt her

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale