E-læringsprogram for ansatte som møter vold og trusler

I en verden som stadig endrer seg, er det essensielt for organisasjoner å tilby effektiv opplæring og støtte for sine ansatte, spesielt for de som møter vold og trusler i sitt daglige arbeid.  Stadig flere ønsker å tilbud e-læringsprogram for sine ansatte.  Hva er fordelene ved denne nye måten å drive læring på for ansatte om møter vold og trusler om vold som del av sitt arbeid?

Ole Andre Bråten har arbeidet med e-læring siden 2010 og ser at mulighetene til å utvikle personlig trygghet og en felles sikkerhetskultur aldri har vært større enn den er i dag. La oss utforske fordelene ved denne nye måten å drive opplæring på for ansatte som møter vold og trusler.

Fordel 1: Tilgjengelighet og fleksibilitet

E-læringsprogrammer gir ansatte muligheten til å få tilgang til opplæring når som helst og hvor som helst. Dette er spesielt viktig for ansatte som har skiftende arbeidstider eller som er spredt geografisk. De kan enkelt logge seg på e-læringsplattformen og ta kursene i sitt eget tempo.

Dette gir en unik fleksibilitet som tradisjonelle opplæringsmetoder ikke kan tilby. 

Bråten mener dette er særlig relevant i forhold til vold og trusler - slik at alle ansatte har tilgang til opplæringen, spesielt der de ansatte arbeider turnus eller der det er mange ansatte som har mindre stillinger. 

Fordel 2: Personlig tilpasning

E-læringsprogrammer kan skreddersys for å møte de individuelle behovene til de ansatte. Gjennom vurderinger og evalueringer kan programmet tilpasse seg den enkelte ansattes kunnskapsnivå og erfaring.

Dette sikrer at opplæringen er relevant og engasjerende, og det øker sjansene for at ansatte tar til seg kunnskapen og ferdighetene som trengs for å håndtere vold og trusler på en effektiv måte. 

Slik kan et e-læringsprogram skreddersys ut fra eksempelvis svar på en risikokartlegging. 

Fordel 3: Interaktivitet og realistisk opplæring

Moderne e-læringsprogrammer bruker avansert teknologi for å skape realistiske scenarier og situasjoner som ansatte kan øve seg på. Dette gjør opplæringen mer engasjerende og gir ansatte muligheten til å øve på praktiske ferdigheter i en trygg og kontrollert setting. Interaktive elementer som simuleringer og øvelser kan hjelpe ansatte med å utvikle sin evne til å håndtere stress og pressede situasjoner. Før e-læringen Bråten har utviklet som grunnkurs i forhold til vold og trusler om vold sammen med Anette Falkum - må deltakerne ta stilling til flere reelle scenario. 

Fordel 4: Oppdatert og konstant tilgjengelig informasjon

Sikkerhetstrusler og -taktikker endrer seg kontinuerlig. Med e-læringsprogrammer kan organisasjoner enkelt oppdatere opplæringsinnholdet for å reflektere de siste utviklingene innen sikkerhet. Dette sikrer at de ansatte alltid har tilgang til den mest oppdaterte informasjonen og strategiene for å ivareta sikkerheten til seg selv og sine kollegaer. Et eksempel på dette er at e-læringsprogrammene som Bråten har utviklet er basert på endringene i arbeidsmiljøloven som ble innføring i 2017. Det er mange virksomheter som ikke er oppdatert på dette, forteller han. 

Derfor er e-læring en enkel måte å sørge for at de ansatte er oppdatert ut fra de siste kravene. 

Fordel 5: Kostnadseffektivitet

E-læringsprogrammer kan være kostnadseffektive sammenlignet med tradisjonelle opplæringsmetoder. Det reduserer behovet for å leie inn instruktører, reisekostnader og utskrift av materialer. Dette gjør det mulig for organisasjoner å kanalisere ressursene sine mer effektivt og tilby opplæring til flere ansatte. For mange vil å bytte ut teorikurs med e-læring være en meget stor besparelse - da en av de største kostnadene med tradisjonell klasseromsundervisning er at mange ansatte må tas ut fra deres faste arbeid. Der virksomheten selv ikke besitter kurslokaler - har prisene på leie av kurslokaler økt i stor grad de siste årene. Der man regner med tapt arbeidsinntekt i tillegg til andre nødvendige kostnader vil en frittstående fysisk kursdag beløpe seg til kr 100 000 - der man selv ikke besitter kurslokale og instruktører. Med e-læring kan virksomheten få tilgang på opplæring av alle ansatte med en lisens over flere år - for samme pris. 

Fremtidsutsikter

E-læringsprogrammer for ansatte som møter vold og trusler har allerede vist seg å være en verdifull ressurs. Med stadig utvikling av teknologi, inkludert virtual reality og kunstig intelligens, vil mulighetene for realistisk og effektiv opplæring fortsette å vokse. Fremtiden ser lys ut for organisasjoner som ønsker å styrke sikkerheten og kompetansen til sine ansatte gjennom e-læring.

Samlet sett gir e-læringsprogrammer en innovativ tilnærming til opplæringen av ansatte som møter vold og trusler. De tilbyr tilgjengelighet, tilpasning, realisme og kostnadseffektivitet som tradisjonelle metoder ofte ikke kan matche. Dette er  en effektiv måte for organisasjoner å bidra til å skape trygge arbeidsplasser for alle ansatte. 

Ole Andre Bråten og andre eksperter innen e-læring spiller en viktig rolle i å forme fremtiden for opplæring i helse, miljø og sikkerhet - der du kan se våre program i forhold til vold og trusler under. I tillegg kommer skreddersydde program som utvikles spesielt for våre kunder etter bestilling - der vi har levert spesialkurs for de fleste sektorer og bransjer. 

Samtidig gir den digitale grunnpakken vår meget god effekt med både kompetanse innen konfliktdempende kommunikasjon, grunnleggende kompetanse for alle ansatte som kan møte vold og trusler - og videre påfyll for ansatte med særskilte oppgaver. 

Konfliktdempende kommunikasjon

4 moduler

For alle ansatte og yrkesgrupper

 • Introduksjon

 • Kommunikasjonsform, stil og personlige preferanser
 • 9 teknikker for konfliktdempende kommunikasjon
 • Fastlåste situasjoner og taktisk kommunikasjon

Digitalt grunnkurs i forebygging av vold og trusler om vold

6 moduler

For alle ansatte og yrkesgrupper

 • Introduksjon

 • Risikovurdering, mental forberedelse og stressmestring

 • Generelle risikofaktorer for vold og trusler på arbeidsplassen

 • Hvilke situasjoner øker risiko

 • Praktiske forebyggende tiltak

 • Etterreaksjoner, oppfølging og debriefing etter vold og trusler

Videregående kurs i forebygging av vold og trusler om vold

12 moduler

For ledere og ressurspersoner

 • Introduksjon

 • Arbeidsmiljølovens føringer
 • Aktuelle forskrifter av betydning
 • Sykefraværsreduskjon- og oppfølging ved vold og trusler
 • Planlegging og gjennomføring av øvelse og trening ved risiko

 • 3 strategier for utvikling av sikkerhetskultur

 • Hvordan fremme psykologisk trygghet i hverdagen?

 • Krav til ledelse og lederskap
 • Fysisk sikkerhet
 • Teknisk sikkerhet 
 • Viktigheten av rapportering og utvikling av tiltak 

 • Gode strategier for ettervern

E-læringsprogram for ansatte som møter vold og trusler

For ansattgrupper som møter vold og trusler - har e-læring vist seg særlig effektivt. Hvordan fungerer dette i praksis?

Vi forklarer gjerne! 

Ønsker du å vite mer?

Fyll inn kontaktskjemaet under og vi tar kontakt med deg

Vi benytter informasjon til å ta kontakt med deg.