KONTAKT
 

Deres digitale organisasjonsrådgiver

Digital organisasjonsutvikling har kommet for å bli. Våre rådgivere kan bidra til å løfte kvalitet og effektivitet i deres virtuelle prosesser. 

Europas beste digitale konferanse

Det var to nordmenn på den digitale scenen under verdens største Telecom-konferanse i 2020 - Sigmund Brekke i Telenor og vår profil Ole André Braten. Konferansen ble kåret til Europas beste digitale konferanse - og ble i sin helhet gjennomført på Zoom. 

Vi bistod med interaktivt foredrag om betydning av tillit i en krevende tid. Med to nordmenn på scenen deltok 6000 deltakere på Europas beste digitale konferanse. 

Siden har vi levert digital organisasjonsutvikling for bedrifter og organisasjoner i alle sektorer og bransjer. 

- Skaper felles kultur

Våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger definerer vår bedrift eller organisasjon i forhold til kunder, brukere, samarbeidspartnere og interessenter.

Når alle ansatte har tilgang til samme kunnskap, som online-kurs de kan gjennomføre felles eller individuelt - har alle ansatte samme grunnlag for å utøve sitt arbeid. 

Hva er viktig for oss - og hvordan gjør vi det hos oss?  

- Etablerer effektive læringsprosesser

Online-kursene vi leverer bygger pedagogisk på kognitiv læringspsykologi - for å skape maksimal effekt. Deres ansatte får en positiv læring med variasjon fra videoleksjoner, kunnskapstester og oppsummeringer. 

Gjennomsnittlig varighet på kursene er 45 minutter, som tilsvarer i innhold et fysisk dagsseminar på 6 timer.

Der kursene gjøres obligatoriske registrer de ansatte sin deltakelse og mottar diplom for sitt arbeid.  

- Samler alle ansatte

Webinar og live workshops gjennomføres i sanntid - og skaper ramme for samhandling og læring. Dette er for mange en inngangsport til digital organisasjonsutvikling.  

Hva er viktig for oss - og hvordan gjør vi det hos oss? Gode digitale prosesser skaper en felles kultur - der vi kan bistå i hele prosessen fra utvikling til ledelse. Vi tilbyr også en rekke tema for webinar vi kan holde for deres ansatte - på deres ønskede flate for samhandling. Enklere blir det ikke!   

- God økonomi og bærekraftige løsninger

Digital organisasjonsutvikling gjennomføres synkront og asynkront - fra live webinar og virtuelle workshops der de ansatte møtes samtidig, til online-kurs som de ansatte gjennomfører når det passer deres arbeidshverdag best. 

Gjennom å ha utviklet og implementert digitale organisasjonsutviklingsprosesser for noen av landets største virksomheter, er det tydelig hvor store besparelser slike prosesser gjør oss - på miljø, økonomi og tid. 

- Løfter frem alle perspektiv

Det er en rekke psykologiske faktorer som påvirker vår evne og motivasjon til å bidra i utviklingsprosesser. Gruppepsykologiske prosesser kan medføre at ansatte i en tradisjonell kursramme ikke fremmer sine perspektiv. 

Dette er særlig relevant innen spørsmål og tema som kan ha virksomhetskritiske effekter - som eksempelvis sikkerhet. Med digital organisasjonsutvikling kan vi designe læringsprosesser der alle perspektiv blir vektlagt - uavhengig av rolle, posisjon og personlihget. 

- Vi er deres digitale organisasjonsrådgiver

Det stilles stadig større krav til prosesser som bygger indre motivasjon, læring og samhandling. Vi har lang erfaring med å utvikle skreddersydde prosesser med bruk av ulike pedagogiske virkemidler for effektiv digital organisasjonsutvikling. Våre rådgivere har utviklet digitale utviklingsprosesser for noen av landets største virksomheter. 

Vi kan bidra med

  • Ferdig utviklede online-kurs innen arbeidsmiljø, ledelse og psykologi om leveres gjennom vår læringsplattform
  • Webinar eller virtuell workshop på deres foretrukne plattform (Våre rådgivere har bred erfaring med leveranser på etablerte plattformer som TEAMS, Google Meet, Pexip, Zoom mv)
  • Digital veiledning på individ, gruppe og ledernivå
  • Kompetanseprogram med kombinasjon av fysiske samlinger og digitale verktøy som forbereder og utvikler deltakerne for økt effekt

Vi leverer digital organisasjonsutvikling som skaper endring! 

Fyll ut kontaktskjemaet og motta en skisse til hvordan vi kan bidra med digitale prosesser i deres virksomhet. 

I prosessen med å designe digitale læringsprosesser bygger vi på kognitiv læringspsykologi - for å bidra til å skape varig endring og læring.