LOGG INN

Risikovurdering og beslutningstaking i første linje

Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren presenterer nye strategier for praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpende krav.

Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.

Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.

Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver. Boken er også aktuell for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje. Utgis på Cappelen Damm Akademisk 2022

Les mer hos Cappelen Damm Akademisk
  •  Foredrag

  •  Kurs

  •  Workshop

  •  Kompetanseprogram

  •  E-læring

  •  Webinar

  •  Trening

  •  Simulering

Foredrag, kurs og workshop!

Bråten og Falkum bistår gjerne deres organisasjon