- SLIK TRENER DU PÅ KRISER 

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

Ole Andre Bråten er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han holder foredrag, kurs og workshop innen krisehåndtering for bedrifter og organisasjoner. Han leverer kompetanseprogram, utvikler e-læring og webinar innen ulike team for krisehåndtering og ledelse. Bråten leverer også krisetrening og simulering for ledergrupper, team og virksomheter. 

Hans håndbok i krisehåndtering er aktuell for alle studenter og ansatte i yrker som kan møte kriser. Den tar for seg hvordan du som enkeltperson kan fatte gode beslutninger under press, hvordan vi utvikler effektive team med høy grad av psykologisk trygghet - og hvilke verktøy ledere kan benytte både før, under og etter krisen. Du vil få innsikt i psykologiske reaksjoner - og verktøy for effektiv kriseledelse som er overførbare til en rekke kriser som kan ramme en virksomhet.

Boken tar også for seg hvordan vi kan håndtere langvarige kriser - og er slik et sentralt oppslagsverk for morgendagens ledere.

Hold deg oppdatert på utgivelsen og motta oppsummering med råd fra forfatteren når boken er utgitt. 

For bestilling av bøker til organisasjoner ta kontakt / braten @ organisasjonspsykologisk.no