KONTAKT

- Tiden er inne til å sikre at alle lederne i virksomheten har samme kompetanse til å møte endringene som kommer

Lederprogrammet er utviklet for å gi ledere i samme virksomhet kompetanse de trenger til å møte endringene som kommer. Vi tar i mot henvendelser fra virksomheter som ønsker at alle i virksomheten skal utvikle seg mot samme mål. 

Programmet gjennomføres over 6 moduler med unikt innhold - fra digital kommunikasjon, til konflikthåndtering i lederrollen. Vi arbeider med kriseledelse - utvikling av felles organisasjonskultur - og ikke minst ulike lederstiler. 

Ledelse er ikke noe som skjer. Det er noe vi velger! 

Lederprogrammet

6 moduler

Løpende opptak

  • Personlighetstest
  • Lederkompass
  • 6 intensive moduler
  • Refleksjonsoppgaver og kunnskapstester mellom modulene
  • Mulighet for personlig coaching 1-1 etter gjennomført program

Ledelse utvikles best i konteksten ledelse skal utøves

Programmet settes opp for ledergrupper i den enkelte virksomhet etter søknad fra virksomheten.