KONTAKT

Psykosialt arbeidsmiljø

 Arbeidsmiljøet er en viktig faktor for å sikre at ansatte føler seg motiverte, engasjerte og produktive. Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å øke trivselen, redusere sykefraværet og øke lojaliteten hos ansatte. Ved å vektlegge et organisasjonspsykologisk perspektiv kan vi hjelpe bedrifter med å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet.

Et av de viktigste aspektene ved arbeidsmiljøet er å sørge for at ansatte føler seg sett og verdsatt. Dette kan oppnås ved å sørge for at ansatte har klare mål og forventninger, og at de har tilgang til de verktøyene og ressursene de trenger for å utføre sine oppgaver på best mulig måte. Det er også viktig å sørge for at ansatte får tilbakemeldinger og anerkjennelse for deres arbeid.

Et annet viktig aspekt ved arbeidsmiljøet er å sørge for at det er et godt fysisk arbeidsmiljø. Dette kan gjøres ved å sørge for at arbeidsplassen er ergonomisk utformet, og at den har god belysning, ventilasjon og temperatur. Det er også viktig å sørge for at arbeidsplassen er rent og ordentlig, og at den er tilrettelagt for å redusere risikoen for skader og ulykker.

Et annet viktig aspekt ved arbeidsmiljøet er å sørge for at det er et godt psykososialt arbeidsmiljø. Dette kan gjøres ved å sørge for at det er et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom ansatte, og at det er et godt arbeidsklima preget av respekt og åpenhet. Det er også viktig å sørge for at ansatte føler seg trygge og ikke utsatt for trakassering, trusler eller vold fra virksomhetens kunder eller brukere. 

Våre rådgivere bistår med å kartlegge, analysere og utvikle psykososialt arbeidsmiljø på en evidensbasert måte. Vi setter arbeidsmiljø i system med ulike strategier for måling, utvikling og endring gjennom hele året. 

Kartlegging, analyse og kompetanseutvikling for et godt psykososialt arbeidsmiljø leveres hurtig for å dekke deres behov.

Ta kontakt

Få tilbakemelding innen 48 timer