TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Kartlegging av risiko for vold og trusler

I virksomheter der det er en risiko for eksponering for vold og trusler, er det avgj√łrende at arbeidsgivere gjennomf√łrer grundige risikovurderinger. Denne prosessen fokuserer s√¶rlig p√• identifisering av potensielle risikofaktorer i arbeidsmilj√łet som kan f√łre til voldelige eller truende situasjoner - samt faktorer som kan kompensere for eller redusere risiko.¬†

Vurderingen skal dekke faktorer som organiseringen av arbeidet, identifisere spesifikke situasjoner for risikoeksponering, vurdere potensielle utfordringer som arbeid utf√łrt alene, arbeidstider, bemanning, og kompetansen til de ansatte. Videre inkluderer det utforming av arbeidssteder og tekniske l√łsninger - slik at det er en rekke faktorer som m√• vurderes.¬†

M√•let er √• sikre et trygt arbeidsmilj√ł ved √• forebygge og h√•ndtere disse risikoene p√• en effektiv m√•te. Dette betyr at arbeidsgivere m√• ta hensyn til alle aspekter av arbeidsmilj√łet, inkludert fysisk og psykisk arbeidsmilj√ł, for √• sikre at det oppfyller kravene til √• v√¶re "fullt forsvarlig". Dette omfatter en vurdering av alle potensielle risikofaktorer og arbeidssituasjoner.¬†

A: Digital kartlegging tilgjengelig for alle ansatte

V√•r innovative digitale kartlegging gir en omfattende analyse av alle sider ved risiko for vold og trusler. Gjennom skreddersydde sp√łrsm√•l og analyser, identifiserer vi b√•de psykososiale og organisatoriske faktorer som p√•virker risikoen. Denne prosessen gir en detaljert forst√•else av hvordan deres organisasjon kan redusere eller kompensere for risiko ved tilpassede tiltak.¬†

B: Analyse av tiltak som reduserer risiko i dere virksomhet

V√•r innovative digitale kartlegging gir en omfattende analyse av bedriftens arbeidsmilj√łfaktorer - b√•de enkeltvis og samlet. Gjennom skreddersydde sp√łrsm√•l og analyser, identifiserer vi risikofaktorer og p√•virkende elementer - samt sikkerhetskultur. ¬†Denne prosessen gir en detaljert forst√•else av¬†hvilke tiltak som kan iverksettes for √• ivareta sikkerhet p√• deres arbeidsplass.

C: Nettbasert presentasjon av funn 

Resultatene fra v√•r kartlegging vil bli presentert gjennom en interaktiv, nettbasert √łkt. Dette inkluderer en detaljert gjennomgang av funnene med tydelige visualiseringer og innsiktsfulle analyser. V√•rt m√•l er √• gi ledere og team et klart bilde av n√•v√¶rende¬†risiko for vold og trusler om vold - samt tiltak som kompenserer for og reduserer risiko.¬†

Fordeler for virksomheten

# Kartleggingsmetodikk utviklet med basis i arbeidsmilj√łlovens krav.¬†

V√•re r√•dgivere er eksperter i temaet og st√łtter deres virksomhet gjennom hele prosessen. Dette skaper tillit hos alle ansatte og sikrer en transparent prosess som oppleves positiv.¬†

# Presentasjon av tiltak i prioritert rekkef√łlge som kan implementeres hurtig.¬†

Kartleggingen er utviklet for √• identifisere tiltak i prioritet rekkef√łlge slik at deres virksomhet artig kan redusere risiko og ivareta sikkerheten p√• arbeidsplassen.¬†

# Bistand til implementering av tiltak ved behov.

√ėnsker dere bistand til √• implementere tiltak - organisatorisk fysisk eller teknisk? V√•re r√•dgivere kan bidra med prosjektledelse og implementering der dere skulle √łnske videre bistand. Dere vil ogs√• motta bistand der dere selv gjennomf√łrer videre tiltak. ¬†

 


 

Ivareta sikkerhet på arbeidsplassen

Risiko for vold og trusler om vold skal legges til grunn ved ledelse og planlegging av arbeidsoppgaver. De ansatte og deres representanter skal ha kunnskap om lokale risikofaktorer.