TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Krisehåndtering

Krisehåndtering er en viktig del av organisasjonspsykologi, som kan bidra til å beskytte både den enkelte ansatte og organisasjonen mot negative konsekvenser av kriser. En krise kan være noe som en alvorlig hendelse, en naturkatastrofe eller en økonomisk nedgang, og kan ha alvorlige konsekvenser for organisasjonen og dets ansatte.

En viktig del av krisehåndtering er å ha en klar og forståelig plan for å håndtere kriser. Denne planen bør inkludere retningslinjer for å identifisere kriser, prosedyrer for å håndtere kriser og kommunikasjonsplaner for å holde ansatte, kunder og andre interessenter informert. Det er også viktig å sørge for at alle ansatte er klar over planen og vet hva de skal gjøre i en krise.

Dette kan gjøres gjennom regelmessige øvelser og opplæring.

Det er også viktig å ha en kultur der krisehåndtering er en del av hverdagen. Dette kan oppnås ved å ha åpen og ærlig kommunikasjon, ved å ta kriser alvorlig og ved å sørge for at ansatte føler seg trygge og forberedt på å håndtere en krise. Det er også viktig å sørge for at ansatte som er berørt av en krise, får den nødvendige støtten og hjelpen de trenger. Dette kan inkludere tilbud om psykologisk hjelp. 

Således kan organisasjonspsykologi hjelpe oss å forstå og håndtere kriser på en effektiv måte. Ved å ha en klar og forståelig kriseplan, sørge for at alle ansatte er klar over planen, ha en kultur der krisehåndtering er en del av hverdagen og sørge for at ansatte som er berørt av en krise, får den nødvendige støtten, kan man bidra til å redusere negative konsekvenser for den enkelte ansatte og organisasjonen.

Vi leverer risikokartlegginger, table-tops og kompetanseprogram i krisehåndtering.

Alt digitalt!

Ta kontakt

Få tilbakemelding innen 48 timer