KONTAKT

Seleksjon og rekruttering

Organisasjonspsykologi er vitenskapen om menneskelig atferd og kognisjon i arbeidsrelaterte sammenhenger. En viktig del av dette feltet er seleksjon - prosessen med å velge de best egnede kandidatene for en stilling eller et prosjekt. Gode prosesser for seleksjon er avgjørende for å sikre at en organisasjon velger de best egnede kandidatene for stillingene sine.

Dette kan bidra til å øke produktiviteten, redusere sykefraværet og øke ansattes tilfredshet og motivasjon. Det kan også bidra til å redusere omkostningene ved å ansette feil personer. Det finnes flere metoder som kan brukes i seleksjonsprosessen, inkludert intervjuer, tester og referansekontroll. Det er viktig å velge metodene som er best egnet for den aktuelle stillingen og organisasjonen. Det er også viktig å sørge for at prosessen er objektiv, rettferdig og ikke diskriminerende.

En viktig del av seleksjonsprosessen er å utvikle tydelige kriterier for hva som er viktig for en bestemt stilling. Disse kriteriene kan være relatert til kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Dette kan bidra til å sikre at alle kandidatene vurderes på en likeverdig måte og at de som velges til slutt har de beste forutsetningene for å lykkes i stillingen. I tillegg til å velge de riktige kandidatene, er det også viktig å sørge for at de ansatte får den opplæringen og støtten de trenger for å lykkes i stillingene sine. Dette kan bidra til å øke ansattes motivasjon og tilfredshet, og til å redusere sjansen for at de velger å forlate organisasjonen.

Vi har lang erfaring med utvelgelse av personell til virksomhetskritiske stillinger.

Våre rådgivere kan bistå i hele prosessen - eller når dere står igjen med to-fire kandidater som dere opplever det krevende å velge mellom. Da anbefaler vi en sluttvurdering, der vi gjennomfører og leder et siste intervju, leverer aktuelle tester og følger opp referanser. Slik at dere ansetter den objektivt beste kandidaten.   

Vi leverer program som ivaretar hele seleksjonsprosessen - fra registrering av søknad, gjennomføring av tester og intervju.

Ta kontakt

Få tilbakemelding innen 48 timer