TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

5 råd for bedre beslutninger i ledergruppen

Først publisert i Boktips

" De siste dagene har snudd mange arbeidsplasser på hodet. Tusenvis av bedrifter går en usikker fremtid i møte, med omlegging av drift og permittering av ansatte. Det kan skape reaksjoner hos ansatte, kunder, partnere og samfunnet for øvrig, som man er nødt til å være forberedt på.

Mange arbeidsplasser er rett og slett i en krise – der effektivt lederskap, tydelig kommunikasjon og gode beslutninger er helt essensielt.

Vi spurte kriserådgiver og forfatter av boka Håndbok i krisehåndtering, Ole André Bråten, hva som er ekstra viktig å huske på i en slik dramatisk situasjon.

– Utfordringen, i tillegg til at de færreste er skolert i kriseledelse, er at det er svært få organisasjoner som vil ha gode nok beredskapsplaner for denne situasjonen, sier Bråten. Politi, brannfolk og ambulansepersponell trener på å håndtere kriser, men de færreste andre gjør det.

Bråten veileder for tiden ledergrupper om hvordan de skal gå frem i situasjonen vi har i dag, på telefon og via nett. Han forteller at mange nå setter en «krisestab», noe de færreste har erfaring med.

– Det viktigste en ledergruppe må gjøre i dag er å strukturere prosessene, slik at de oppnår høyets mulig grad av kontroll, sier han.

Han peker til frem punkter fra Håndbok i krisehåndtering, som er spesielt viktige å tenke på når man setter en krisestab:

  1. Gjennomgå beslutninger gruppen skal ta.
  2. Vær oppmerksom på aktuelle risikofaktorer (gruppetenkning).
  3. Presenter grunnleggende møteregler.
  4. Definer status per nå, oppdater oversiktsbilde og identifiser milepæler
  5. Identifiser vendepunktet i forhold til den beslutningen ledergruppen skal ta (the point of no return)

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale