TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Hva er forskjellen på HR og organisasjonspsykologi?

HR (human resources) og organisasjonspsykologi er to ulike fagområder innenfor bedriftsøkonomi og psykologi, men de har noen likhetstrekk og kan også overlappe hverandre i enkelte sammenhenger.

HR er det fagområdet som handler om å håndtere ulike HR-relaterte utfordringer i organisasjoner, som for eksempel rekruttering, lønn og andre personalrelaterte spørsmål. HR-faget fokuserer på å utvikle strategier og metoder for å håndtere ulike HR-relaterte utfordringer og for å bidra til å forbedre organisasjonens yteevne.

Organisasjonspsykologi er derimot det fagområdet som studerer hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære. Organisasjonspsykologi undersøker også hvordan organisasjoner kan designes og omgjøres på en måte som gjør at de fungerer mer effektivt og bidrar til økt tilfredsstillelse og velvære blant sine ansatte.

En HR-avdeling i en organisasjon vil som regel fokusere på å håndtere ulike HR-relaterte utfordringer, mens en organisasjonspsykolog kan jobbe med å utvikle og implementere ulike verktøy og metoder for å måle og forbedre organisasjonens yteevne, som for eksempel medarbeiderundersøkelser og lederutviklingsprogrammer.

Mens HR og organisasjonspsykologi begge handler om mennesker i organisasjoner, er fokuset deres forskjellig. HR fokuserer på å håndtere ulike HR-relaterte utfordringer, mens organisasjonspsykologi fokuserer på å forstå hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære. Ledelse, på sin side, fokuserer på å lede og styre en organisasjon eller en gruppe mennesker.

I noen sammenhenger kan HR, organisasjonspsykologi og ledelse overlappe hverandre og arbeide sammen for å løse ulike utfordringer i en organisasjon. For eksempel kan HR-avdelingen samarbeide med organisasjonspsykologen for å utvikle effektive rekrutteringsstrategier, mens lederne samarbeider med begge fagområdene for å skape en god arbeidskultur og for å forbedre organisasjonens yteevne.

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale