TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Hva er organisasjonspsykologi?

Organisasjonspsykologi er en gren innen psykologi som handler om å forstå hvordan mennesker oppfører seg i organisasjoner og hvordan organisasjoner påvirker menneskers atferd og velvære. Organisasjonspsykologi studerer også hvordan organisasjoner kan designes og omgjøres på en måte som gjør at de fungerer mer effektivt og bidrar til økt tilfredsstillelse og velvære blant sine ansatte.

En organisasjonspsykolog kan jobbe med alt fra å utvikle rekrutteringsstrategier til å hjelpe organisasjoner med å håndtere konflikter og forbedre arbeidsmiljøet. De kan også hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan ulike faktorer, som ledelse, kulturen og strukturen i organisasjonen, påvirker ansattes atferd og prestasjon.

Organisasjonspsykologer kan også jobbe med å utvikle og implementere ulike verktøy og metoder for å måle og forbedre organisasjonens yteevne, som for eksempel medarbeiderundersøkelser og lederutviklingsprogrammer. Organisasjonspsykolog er en beskyttet tittel. 

Hvis du er interessert i organisasjonspsykologi og ønsker å gå inn i en rolle som rådgiver, kan du vurdere å ta en utdannelse innen faget og spesialisere deg. Det finnes både bachelor- og mastergrader innen organisasjonspsykologi ved ulike universiteter og høgskoler. En utdanning innen organisasjonspsykologi kan gi deg en unik kompetanse og mulighet til å bidra til å forbedre organisasjoner og arbeidsmiljøer og øke menneskers velvære og tilfredsstillelse på jobb.

Her er 10 roller du kan fylle: 

  • Konsulent: Du jobbe som konsulent for organisasjoner og hjelpe dem med å løse ulike utfordringer og problemer knyttet til atferd og velvære på arbeidsplassen.
  • Utvikler av verktøy og metoder: Du kan jobbe med å utvikle og implementere ulike verktøy og metoder for å måle og forbedre organisasjonens yteevne, som for eksempel medarbeiderundersøkelser og lederutviklingsprogrammer.
  • Trener: Du kan også være en trener og tilby opplæring og utvikling for ansatte i organisasjoner.
  • Forsker: Du kan også jobbe med å utføre forskning innen fagfeltet og bidra til å utvikle kunnskap om hvordan organisasjoner og mennesker påvirker hverandre.
  • Mediator: Du kan også jobbe med å løse konflikter og uenigheter i organisasjoner på en konstruktiv måte.
  • Coaching: En annen rolle du kan fylle er som coach for ledere og ansatte og hjelpe dem med å utvikle sine ferdigheter og kompetanse.
  • Karriererådgiver: Du kan også jobbe med å hjelpe mennesker med å utvikle karriereplaner og finne riktig stilling for dem.
  • Rekrutteringsrådgiver: Du kan også bidra til å utvikle rekrutteringsstrategier og hjelpe organisasjoner med å finne riktige kandidater til ledige stillinger.
  • HR-rådgiver: Du kan også jobbe som HR-rådgiver og hjelpe organisasjoner med å håndtere ulike HR-relaterte utfordringer.
  • Organisasjonsutvikler: Du kan også bidra til å utvikle organisasjoner på en måte som gjør at de fungerer mer effektivt og bidrar til økt tilfredsstillelse og velvære blant sine ansatte.

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale