KONTAKT

Hvordan trene på gode beslutninger?

Ingen ledere kan utøve god kriseledelse uten å ha følt på den høye temperaturen som oppstår i en reell krisesituasjon. Som leder må du sørge for at organisasjonen din er godt forberedt. Dette innebærer å gjennomføre øvelser som er så realistiske som mulig.

Problemet som oppstår når en krise inntreffer, er ikke at man ikke har gjort gode risikovurderinger. Problemet er den reelle situasjonen som oppstår, og stresset og presset som er forbundet med den. Det er lederen som er ankepunktet i organisasjonen. Studier viser at ledere er gode til å håndtere hverdagssituasjoner, men ikke like sterke på krisehåndtering. Derfor er mental trening, stressmestring og trening på scenarier, både på individ- og gruppenivå viktig.

Mentale sjekklister

Vi kan benytte mentale sjekklister som en del av arbeidet med å visualisere og føle på de vanskelige situasjonene som kan oppstå. Det handler om enkle rutiner, og at ledere jevnlig må se for seg situasjoner som kan oppstå. Som leder vil du oppleve stresset i høyere grad enn en medarbeider, siden du har ansvaret for flere mennesker.

Ser du for deg mange scenarier, vil du etter hvert kunne utvikle en god situasjonsforståelse. Denne er avgjørende for å kunne utøve god kriseledelse. Det er sjelden ledere er godt forberedt på hva stresset gjør med beslutningene sine Derfor er denne mentale treningen viktig. Man må få brynt seg i forkant.

Med økt bruk av mental trening blir forskjellen på trening og den reelle krisesituasjonen mindre. Du vet hva slags stressreaksjon du kommer til å få, og dermed utvikler du en konkret fornemmelse av hva du skal gjøre. 

Dårligere korttidshukommelse

– Hvis du opplever en trafikkulykke for første gang, vil du merke at stressnivået øker, og korttidshukommelsen går ned. Derfor er den mentale sjekklisten viktig. Har du trent på dette, vet du at du skal ta ut varseltrekanten, ringe 113 og gjøre de tingene som er nødvendig. Det går mer automatisk enn når du kjenner på stresset.

Det som skjer i praksis gjennom treningen er at informasjonen blir lagret i langtidshukommelsen. Dette bidrar til at du handler mer effektivt.  Det er ledelsen som må håndtere krisen når den inntre er, og en del av jobben er å se for seg slike situasjoner. Uten trening vil overraskelses momentet sette deg tilbake. 

Teamledelse

Teamleder har tre overordnete oppgaver i forbindelse med kriseledelse: skape forutsetninger for at teamet kan utføre sin funksjon, utvikle og opprettholde teamets fungering og støtte det frem til det lykkes.

– En viktig del av lederens oppgave er kontinuerlig å observere medlemmenes atferd, og se etter tegn på stresspåvirkning. Lederen må kunne vite hvordan gruppen reagerer. Derfor må det brukes tid på gruppen.

 Den operative lederen

Den operative lederen er et sentralt bindeledd mellom dem som rent faktisk skal håndtere krisen, og høyere ledelsesnivåer i organisasjonen.

– Man må derfor gjennom hele hendelsen ivareta denne viktige funksjonen, og ikke selv bli for direkte involvert i den praktiske krisehåndteringen. Den operative lederen bør unngå å bli dratt inn i situasjonen, og bør tilstrebe å ha en god situasjonsvurdering. Det handler om å tvinge seg selv til å tenke fremover.  

Denne artikkelen er skrevet med utgangspunkt i et intervju med Ole Andre Bråten i Ukeavisen Ledelse 

 
 

Vi rådgir små som store virksomheter for å møte lovpålagte krav, utvikle sin virksomhet og skape nye muligheter i møte mellom forskning og praksis.

Vi vil gjerne snakke med deg, og synes det er hyggelig å bli kontaktet om både små og store spørsmål. Hos oss finner du kunnskapsrike rådgivere som motiveres av å skape resultater for våre klienter. 

For oss er kunnskapsdeling en viktig del av vår virksomhet.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale