TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Foredrag og workshop for deres virksomhet

Målet er å tilføre psykologisk kompetanse tilpasset deres virksomhet - som skaper endring, innsikt eller kompetanse. Våre rådgivere driver aktiv forskning og benyttes som eksperter i fag- og rikspresse. Vi benytter digitale flater for å skape merverdi for deres målgruppe. 

Vi har lang erfaring med å utviklet foredrag og workshop innen organisasjonspsykologi for næringsliv og offentlig sektor, humanitære og frivillige virksomheter, medlems og interesseorganisasjoner, fagforeninger, akademia og anerkjente kompetansemiljø 

 

Vi ser frem til å snakke med deg!