Bråten, Ole.jpg

Våre kunder tar kontakt for å utvikle verdier, kompetanse og kultur til å møte morgendagens utfordringer

For å hjelpe våre kunder har vi et bredt spekter verktøy - fra digitale kartlegging og analyseprosesser til innovative workshops, kompetanseprogram og seminar. Solid erfaring med utvikling og endringsprosesser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tilbakemelding innen 24 timer.

Book foredrag som skaper endring

Hvordan kan foredrag skape endring?

Ole Andre Bråten er en erfaren og utviklende foredragsholder for alle type grupper. Bråten har videre bred erfaring med å utvikle komplette kompetanse, konferanse eller seminarløsninger. Ta kontakt i dag for booking av deres neste seminar eller foredrag!

Samhandling i krisesituasjoner

Forskning på beredskapsplanlegging og krisehåndtering - praktiske verktøy for både ledere, team og medarbeidere

Effektiv krisehåndtering er viktig for enhver organisasjon. Hver enkelts vurdering og handling spiller en avgjørende rolle når krisen oppstår og utvikles. Alle nivå i en organisasjon må derfor være forberedt og trent på hvordan kriser skal håndteres. Gjennom mental trening, stressmestring, samhandling og effektiv ledelse kan kritiske hendelser håndteres optimalt.

ledercoaching

Hjelp på veien videre

Noen ganger kan ledergruppen, medarbeidergruppen - eller organisasjonen for den del stå i en situasjon der det er ønskelig med ekstern veiledning i en akutt fase. Vi kan hjelpe med vårt team med spesialister både før, under og etter krevende scenario.

Vold og trusler på jobben

Forskning på psykososialt arbeidsmiljø - forebygging av vold, trusler og trakassering

Vold, trusler og trakassering i arbeidslivet er et økende problem for stadig flere yrkesgrupper. Møtet med slike situasjoner kan være krevende, men god konflikthåndtering kan læres. Denne fokus på hvordan man kan forebygge og mestre et bredt spekter av scenario og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon. Aktuell og praktisk fagbok både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Organisasjonsutvikling

Kartlegging er nøkkelen til gode utvikling og endringsprosesser

Vi bistår virksomheter over hele landet med kartlegging, analyse og utviklingsprosesser. Videre organisasonslæring fasiliteres videre gjennom en kombinasjon av digitale og fysiske arenaer for å utvikle trivsel, trygghet og utvikling. Ta kontakt allerede i dag for en uforpliktende samtale om organisasjonsutvikling.