TILBAKEMELDING INNEN 24 TIMER

Lovpålagt HMS kurs for ledere, verneombud og AMU (40 timer)

Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det samme følger verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget.

Vi har utviklet digitale kompetanseprogram for disse to gruppene som tilfører kompetanse og sikrer samhandling etter gjennomførte kurs. Programmet er et digitalt, modulbasert kompetanseprogram med kunnskapstester og refleksjonsoppgaver - tilsvarende 40 timer fysisk kurs.

Vi anbefaler at nye ledere gjennomfører programmet sammen med verneombud og deltakere i arbeidsmiljøutvalget.