Tilbakemelding innen 24 timer

Hvordan jeg har det på jobb? Takk for at du spør!

Hvordan kan vi bidra til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon? 

Hvordan kan vi hjelpe å utvikle deres arbeidsmiljø?

Risikoen? Det snakker vi mye om. 

Vår persepsjon av risiko påvirker våre handlinger og valg i kritiske situasjoner. Ved å kartlegge risiko forstår vi hvordan vi vil handle - noe som gir verdifull informasjon, om vi møter kritiske hendelser hver dag eller sjelden står i slike situasjoner. Innsikt gjør oss tryggere. 

Hvordan kan vi hjelpe dere å vurdere risiko?

Våre verdier? Det er et vanskelig spørsmål når du stiller det slik. 

Våre verdier, normer og virkelighetsoppfatninger danner vår kultur - som utvikler seg i enhver organisasjon. Det er en grunn til at fokus på kultur er viktigere enn strategi - og at deres virksomhet bør sette temaet på dagsorden. 

Hvordan kan vi vurdere det viktigste vi har?

Vi hjelper dere å stille de viktige spørsmålene! 

Vi svarer innen 48 timer

 

Ta direkte kontakt

Du hører fra oss så raskt som mulig - senest innen 48 timer.

Benytt kontaktskjema over eller ta direkte kontakt med Ole Andre Bråten, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi her 

braten @ organisasjonspsykologisk.no